IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Slide + Video [F&F] Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing

Tổng hợp lại những trọng điểm về ngữ pháp cần để "xử đẹp" phần thân bài IELTS Writing :)

 

Dưới đây là link Slide và Video cho buổi Webinar 03: Thực hành viết thân bài IELTS Writing trên IELTS Planet – Học IELTS online :)

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


 

 

Noname

February 8, 2015
IELTS Planet - Học IELTS online 2019