Sử dụng Collocations để tăng điểm IELTS của bạn – IELTS Writing

50907340-student-two-write


Việc sử dụng chính xác các collocations là một phần thiết yếu trong việc cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn và tăng điểm IELTS của bạn. Sử dụng collocations chính xác cho phép bạn viết và nói giống như một người bản ngữ và đây cũng là một trong những điều mà các giám khảo xem xét khi chấm điểm bài thi của bạn.
Học từ mới như một phần của collocation là một cách hiệu quả để cải thiện vốn từ vựng của chúng ta hơn là chỉ đơn giản là học các từ đơn lẻ.
Collocations là hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau một cách tự nhiên. Tự ý tạo ra các sự kết hợp từ khác mà không tạo thành collocations tự nhiên có thể nghe ‘không chính xác’.

Ví dụ
Chúng ta có thể mô tả một đêm đi chơi là “great fun”, nhưng chúng ta sẽ không mô tả nó là “big fun”. Tương tự, chúng tôi có thể mô tả cơn mưa là “heavy”, nhưng chúng tôi không nói rằng đó là “weighty” hoặc “big” rain.
Có nhiều loại collocations khác nhau mà bạn nên biết. Dưới đây là những ví dụ chính và một số ví dụ.
Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách các collocations mà bạn nên sử dụng trong bài thi của bạn, chỉ là một số ví dụ để giúp bạn hiểu thế nào là collocations.


Adverb + Adjective
It’s vitally important to learn collocations.

I’m terribly sorry to bother you.

The baby was fast asleep.

It would be utterly stupid not to learn collocations.

I’m completely satisfied with his explanation.

Lưu ý rằng các trạng từ có thể thay thế bằng các từ đơn giản hơn như ‘very’ hay ‘really’. Nhưng nên tránh các từ này và sử dụng các từ khó ở trên.


Adjective + Noun
There’s been heavy rain all day in Ireland.

There’s  a strong chance I’ll get a high score.

I’m under severe pressure to get the job finished this week.

It’s been a hard day at the office.

The patient was in excruciating pain when they arrived.


Noun + Noun
I experience a surge of anger when I saw what he’d done.

We gave her a round of applause after the speech.

I normally just drink a pint of beer when I go out.


Noun + Verb
A lion roars, they do not shout.

The children played as the snow began to fall.

The price of heating oil falls as temperatures rise.


Verb + Noun
Will someone please answer the phone?

Click on the link below to send me an email.

You can arrange an appointment with the doctor online.


Làm thế nào có thể Collocations cải thiện điểm IELTS của tôi?
Các giám khảo IELTS sẽ nghe xem bạn có sử dụng hiệu quả các collocations khi bạn thi nói hay không. Họ cũng sẽ tìm xem những sự sử dụng tốt trong bài viết của bạn. Tóm lại, sử dụng phù hợp và chính xác chúng sẽ giúp tăng điểm số của bạn.
Điều đó có nghĩa là bạn nên học một danh sách dài collocations? KHÔNG!
Thay vào đó, bạn nên làm cho collocations trở thành một phần trong quá trình xây dựng vốn từ vựng của bạn. Khi bạn học một từ mới, bạn nên tìm hiểu những từ có collocations. Tìm kiếm nhanh trên Google sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy tất cả các collocations chính.
Sau đó bạn có thể viết ra các câu ví dụ có chứa các collocations. Điều này sẽ giúp bạn nhớ từ hiệu quả hơn, vì vậy bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng của bạn và điều này sẽ giúp bạn trong tất cả các phần của bài thi.

Sách từ vựng
Lời khuyên của tôi là bắt đầu một cuốn sách từ vựng có chứa tất cả các từ mới mà bạn học. Bên cạnh mỗi từ bạn có thể viết nghĩa, nhưng cả collocations và những thứ như từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ nhớ từ đó và sử dụng nó một cách chính xác trong bài thi.


Người dịch: Hải Yến

Nguồn: ieltsadvantage.com

Related Articles

Học IELTS Online