IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Công việc

13

Mar'19

Idiom: Doanh Nghiệp – Làm việc cont. – Tự học IELTS

  shotgun approach (tiếp thị không chọn lọc)   Thành ngữ ám chỉ tiếp thị phạm vi lớn không chọn …

Read More

22

Dec'18

Làm thế nào để tôi được các đồng nghiệp nam tôn trọng đối với việc tôi có một đứa con nhỏ? – IP Share

Hãy đứng lên và chống điều này hoặc nói rõ rằng bạn sẽ từ chức, ông Sharmadean Reid nói. Mọi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019