IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Idiom

20

Apr'19

Những idioms rút ra từ phim ảnh P2 – Tự học IELTS

10.To crave the limelight Nếu bạn crave the limelight, bạn rất thích ý tưởng trở thành trung tâm của mọi …

Read More

13

Mar'19

Idiom: Doanh Nghiệp – Làm việc cont. – Tự học IELTS

  shotgun approach (tiếp thị không chọn lọc)   Thành ngữ ám chỉ tiếp thị phạm vi lớn không chọn …

Read More

06

Mar'19

22 thành ngữ phổ biến trong phần thi nói IELTS – Tự học IELTS

Trong bài viết trước đó về thành ngữ, bạn đã được học những bộ phận cấu thành thành ngữ và …

Read More

05

Mar'19

7 Cách sử dụng thành ngữ có thể hạ điểm IELTS – Tự học IELTS

         1. Sử dụng thành ngữ trong Writing Task 1 Writing Task 1 trong bài kiểm tra …

Read More

15

Feb'19

Idioms: Agreements – Arrangements – Tự học IELTS

in black and white Nói thứ gì “in black and white” nghĩa là có bằng chứng rõ ràng cho thứ …

Read More

11

Jan'19

10 thành ngữ về thực phẩm giúp bạn đạt điểm 8.0 trở lên P1 – IELTS Speaking

Các cụm từ có tính chất thành ngữ chính là các châm ngôn trong tiếng Anh, chúng ta dường như …

Read More

24

Dec'18

Idiom để đạt được thang điểm 8 trở lên về chủ đề Công nghệ – Tự học IELTS

Hôm nay, bạn sẽ học được hơn 8 thành ngữ và tiếng lóng về công nghệ – một chủ đề …

Read More

23

Dec'18

Sử dụng Idiom trong bài thi Nói IELTS – Tự học IELTS

Một trong những thứ mà phân chia người bản xứ nói tiếng Anh và người học ngôn ngữ này là …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019