IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Idioms

18

Apr'19

Những idioms rút ra từ phim ảnh – Tự học IELTS

Ai trong chúng ta lại không hứng thú với phim và các công cụ giải trí khác? Nếu bạn cũng …

Read More

26

Feb'19

Idioms:  Doanh Nghiệp – Làm việc P2 – Tự học IELTS

  step into someone’s shoes (thay thế ai)   Thành ngữ ám chỉ sự thay thế trong công việc, vị …

Read More

26

Feb'19

Thành ngữ: Doanh Nghiệp – Làm việc – Tự học IELTS

Thành ngữ:  Doanh Nghiệp – Làm việc    step into someone’s shoes (thay thế ai)   Thành ngữ ám chỉ …

Read More

20

Feb'19

Idioms: Memories – Tự học IELTS

Thành ngữ về sự ghi nhớ bear in mind: ghi nhớ điều gì nó quan trọng “You must bear in …

Read More

25

Jan'19

Giới từ nâng cao thi viết IELTS – Tự học IELTS

Giới từ nâng cao để đạt điểm 7.0 trở lên trong phần thi viết IELTS THÀNH NGỮ ĐÓNG VAI TRÒ …

Read More

22

Jan'19

Giới từ nâng cao – Tự học IELTS

THÀNH NGỮ ĐÓNG VAI TRÒ LÀ GIỚI TỪ        1. As opposed to: Sử dụng để mô tả …

Read More

21

Jan'19

20 thành ngữ hay ho về tình yêu – Tự học IELTS

Bài viết này cung cấp cho bạn vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất về tình yêu để bạn …

Read More

17

Dec'18

Có thể sử dụng thành ngữ trong IELTS hay không? – Tự học IELTS

Bạn đang không biết là có nên sử dụng thành ngữ trong IELTS hay không, thì hôm nay chúng tôi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019