IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

ISIS

30

Mar'19

Khủng hoảng nhân đạo xuất hiện khi ISIS sụp đổ ở miền bắc Syria – Đọc báo cùng IP

More than 60,000 women and children have flooded al-Hol refugee camp, pushing it to the brink. Hơn 60.000 phụ nữ …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019