IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

kiểm soát

27

Mar'19

Những thay đổi bản quyền lớn có ý nghĩa gì đối với tự do internet? – Đọc báo cùng IP

The European parliament approved the largest, and most contentious, overhaul of copyright legislation in two decades on Monday. When the …

Read More

20

Dec'18

Cuộc chiến phơi bày sự thật – Đọc báo cùng IP

Democratically elected leaders borrow from the anti-press playbook of dictators and tyrants.        Các nhà lãnh đạo được bầu cử theo …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019