IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

nhà thờ

17

Apr'19

Nhà Thờ Đức Bà Paris lịch sử và kiến trúc – Đọc báo cùng IP

The Notre Dame Cathedral Paris or Notre Dame de Paris (Meaning ‘Our Lady of Paris’ in French) is a Gothic cathedral located …

Read More

16

Apr'19

Cuộc chiến chống lại ngọn lửa nơi Thánh Đường Nhà thờ Đức Bà Paris – Đọc báo cùng IP

Paris (CNN) Parisians raised their voices in song Monday night outside Notre Dame Cathedral as firefighters battled a massive blaze …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019