IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Phim ảnh

20

Apr'19

Những idioms rút ra từ phim ảnh P2 – Tự học IELTS

10.To crave the limelight Nếu bạn crave the limelight, bạn rất thích ý tưởng trở thành trung tâm của mọi …

Read More

18

Apr'19

Những idioms rút ra từ phim ảnh – Tự học IELTS

Ai trong chúng ta lại không hứng thú với phim và các công cụ giải trí khác? Nếu bạn cũng …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019