IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Trump

08

Mar'19

Chủ Nghĩa Quốc Xã Mới Chống Đối Mỹ Lớn Hơn Chúng Ta Nhận Thấy – Đọc báo cùng IP

In the early summer of 2017, US coast guard lieutenant Christopher Hasson had an idea. He had been trying to …

Read More

21

Feb'19

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Việt Nam – Đọc báo cùng IP

The dates, Feb. 27-28, and the venue, Hanoi, for a second summit between U.S. President Donald Trump and North Korean …

Read More

13

Jan'19

Trump gặp các nhà lập pháp trong bố cảnh đóng cửa – Đọc báo cùng IP

Trump invites lawmakers to border security briefing amid shutdown Trump mời các nhà lập pháp đến cuộc họp giao ban …

Read More

09

Jan'19

Trump và Quốc Hội Mỹ trong thỏa thuận đóng cửa – Đọc báo cùng IP

Trump invites Congressional leaders to White House as shutdown drags on: ‘Let’s make a deal’ Tổng thống Trump đã mời …

Read More

17

Dec'18

Chuyện gì sẽ ra nếu… – IP Share

  Các khả năng trước mắt trong cuộc điều tra của Nga cho thấy con người không phải là đang …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019