IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Work

11

Apr'19

Áp lực ràng buộc tại Nhật Bản, lối thoát nào cho nhân viên – Đọc báo cùng IP

Workers in Japan pressured to stay in jobs amid labor crunch Công nhân ở Nhật Bản bị áp lực phải …

Read More

02

Apr'19

Năm điều cần biết về luật nhập cư sửa đổi của Nhật Bản – Đọc báo cùng IP

TOKYO — Starting Monday, Japan will formally accept blue-collar workers from overseas as the revised immigration law takes effect. TOKYO – Bắt …

Read More

26

Feb'19

Idioms:  Doanh Nghiệp – Làm việc P2 – Tự học IELTS

  step into someone’s shoes (thay thế ai)   Thành ngữ ám chỉ sự thay thế trong công việc, vị …

Read More

26

Feb'19

Thành ngữ: Doanh Nghiệp – Làm việc – Tự học IELTS

Thành ngữ:  Doanh Nghiệp – Làm việc    step into someone’s shoes (thay thế ai)   Thành ngữ ám chỉ …

Read More

09

Jan'19

Bài thi Nói theo các chủ đề (Công Việc) – IELTS Speaking

Tại đây, bạn có thể tìm thấy những chủ đề IELTS Speaking và các câu hỏi ví dụ phổ biến. …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019