IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

writing

15

Mar'19

Từng bước tiếp cận IELTS Writing – IELTS Writing

Bước 1: Xác định yêu cầu Đối với Task 2 bài thi IELTS, hai yếu tố quyết định là Chủ …

Read More

11

Mar'19

Cách tốt nhất để tự luyện IELTS Writing? – Tự học IELTS

Chắc chắn đây là một trong những hạn chế của việc tự học IELTS: đánh giá kỹ năng viết của …

Read More

09

Mar'19

Sử dụng Collocations để tăng điểm IELTS của bạn – IELTS Writing

Việc sử dụng chính xác các collocations là một phần thiết yếu trong việc cải thiện trình độ tiếng Anh …

Read More

06

Mar'19

Cách viết câu chủ đề – Đọc báo cùng IP

Bài viết này sẽ chỉ bạn cách viết một câu chủ đề tốt và cách chúng ta cần để làm …

Read More

02

Mar'19

Bốn Cách Tránh Sự Trùng Lập – IELTS Writing

Nhiều thí sinh thi IELTS phàn nàn về việc lập lại cùng một câu và cấu trúc trong bài thi …

Read More

01

Mar'19

Viết một lá thư văn phòng đơn giản – Tự học IELTS

Làm thế nào để định dạng và viết một lá thư doanh nghiệp đơn giản Mọi người có lý do …

Read More

01

Mar'19

Liên kết các đoạn văn trong một bài luận – IELTS Writing

  Đây là một bài học nhanh để nhắc bạn rằng việc liên kết các đoạn văn trong một bài …

Read More

15

Feb'19

Đọc rà soát để nâng band điểm Viết – IELTS Writing

“Bài thi viết IELTS chỉ kéo dài trong một giờ.” Tuyên bố này có thể là một sự giải tỏa …

Read More

13

Feb'19

5 cách lập kế hoạch cho phần Task 2 – IELTS Writing

Việc lập kế hoạch giống như khung xương của một bài luận. Lên kế hoạch bài luận trước khi bạn …

Read More

01

Feb'19

Cách làm dạng biểu đồ trong IELTS – IELTS Writing

Trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể nhận được câu hỏi về biểu đồ quy trình. Một sơ đồ …

Read More

30

Jan'19

Giám Khảo IELTS có nói dối không? – Tự học IELTS

Tôi vừa trò chuyện với giám khảo IELTS về những thứ dừng thí sinh thi tốt kỹ năng nói và …

Read More

30

Jan'19

10 Lời Khuyên Viết Thư Giới Thiệu – Tự học IELTS

A workplace is defined as much by social interactions as by the work that gets done. Now, not all of …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019