IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

writing

13

Aug'17

3 gợi ý khi viết Topic Sentence – IELTS Writing

“In Academic IELTS Writing Task 1, it is very important to start by providing an overview of the data. If …

Read More

16

Jul'17

Tự luyện IELTS như thế nào để đạt band 7.0 trở lên? (P3) – IELTS Writing

13 Tips để tăng điểm Writing Sau khi đã hệ thống được các ý tưởng trong đầu bạn và sắp …

Read More

15

Jul'17

Tự luyện IELTS như thế nào để đạt band 7.0 trở lên? – (P2) IELTS Writing

Cấu trúc một bài viết: Một bài luận (essay) bao gồm nhiều đoạn văn liên quan đến chủ đề được …

Read More

11

Jul'17

Tự luyện IELTS như thế nào để đạt band 7.0 trở lên? (P1) – IELTS Writing

“Lộ trình” viết một bài Luận. Writing is a process. For some students it might seem like a daunting task, …

Read More

17

Apr'17

Mô tả bằng cách sử dụng câu hỏi – IELTS Writing: Task 1

Hãy thử một kỹ thuật mới: Để mô tả về một chủ đề nào đó, thay vì ngồi nghĩ bài …

Read More

11

May'16

IP Book _ A ten-day step by step guide to the IELTS writing test

  A ten-day step by step guide to the IELTS writing test Một quyển sách từ Trung Quốc về IELTS …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019