1. Giới thiệu chung về IELTS Reading

Review mới

Mình hứng thú với khoá premium ielts, với lộ trình 3 tháng và học phí là 1tr5 khá phù hợp với sinh viên học sinh và người có ít thời gian như mình. Mình đặc biệt thích phần chữa writing và speaking của ielts planet, khá chi tiết và dễ hiểu

Nhi Duong

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

 •  IELTS Veteran on Task 2: opinion
 •  IELTS Veteran on Task 2: opinion
 •  IELTS Veteran on Practice2
 •  IELTS Veteran on Practice3
 •  IELTS Veteran on Practice4
 •  IELTS Veteran on Task 2_helping people around the world
 •  IELTS Veteran on Task 2: opinion
 •  IELTS Veteran on Task 2: opinion
 •  IELTS Veteran on applycation form finally
 •  IELTS Veteran on speking test for the beginner – speaking part 1
 •  IELTS Veteran on task 3 piece of art
 •  IELTS Veteran on Describe a relationship
 •  IELTS Veteran on applycation form
 •  IELTS Veteran on Part 3: relationship
 •  IELTS Veteran on TASK 1 TOPIC 1 HOMETOWN 6-12
IELTS Planet - Học IELTS online 2019