Cách viết dạng bài Opinion

Video:

 

Slide bài giảng:

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

0 responses on "Cách viết dạng bài Opinion"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture