IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Unit 5 – Writing Task 1 – Thư khen ngợi, cảm ơn

0 responses on "Unit 5 - Writing Task 1 - Thư khen ngợi, cảm ơn"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Review mới

Mình mới chỉ tham gia khoá học speaking Ielts nhưng mình thấy khoá học rất hay. Bởi vì nội dung khoá học bám rất sát đề thi ielts, nhưng bài ví dụ đều dễ học, có nhiều từ vựng hay và thông dụng

Nguyễn Mai Phương

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture