IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

So và Such (dùng để nhấn mạnh) – Tự học IELTS

“So”“such” thường được dùng sai trong tiếng Anh. Cả “so” “such” đều được dùng để thể hiện sự nhấn mạnh, có nghĩa là thể hiện điều gì đó “extreme” (cực kì) hoặc “more than” (hơn hẳn). 


ali-yahya-519289-unsplash


Ví dụ:

 • The concert was so good! It was such a concert! (Buổi hòa nhạc rất hay! Đúng thật là một buổi hòa nhạc tuyệt vời!)

Trong cả hai trường hợp, nó không đơn giản là a “good” concert (một buổi hòa nhạc hay) mà còn hơn thế nữa.


So và such quy luật #1:

Điểm khác nhau giữa sosuch là bạn không được dùng danh từ sau “so”.

 • The concert was so good! – Đây là câu đúng
 • It was so a good concert! – Bạn không thể nói như vậy

So và such quy luật #2:

Sau such, bạn cần dùng một danh từ.

 • It was such a good concert! – Đây là câu đúng
 • It was such good! – Bạn không thể nói như vậy

So và such quy luật #3:

Cả hai quy luật trên của sosuch có thể kết hợp với “that” để nói về kết quả của điều gì đó. SỰ THẬT = The concert was so loud (Buổi hòa nhạc thì quá ồn). KẾT QUẢ = our hears hurt. (tai chúng tôi bị đau)

 • The concert was so loud that our ears hurt. (Buổi hòa nhạc quá ồn đến nỗi tai chúng tôi bị đau.) – Đây là câu đúng
 • The concert was such loud that our ears hurt. – Bạn không thể nói như vậy
 • It was such a loud concert that our ears hurt.  Đây là câu đúng
 • It was so a loud concert that our ears hurt. – Bạn không thể nói như vậy

So và such quy luật #4:

So cũng có thể theo sau bởi một trạng từ. GHI CHÚ: Đây được dùng để đặt câu bình luận hoặc cảm thán ngắn gọn về điều gì đó.

 • He eats so quickly! (Anh ấy ăn quá nhanh!) – Đây là câu đúng
 • He eats such quickly! – Bạn không thể nói như vậy
 • She sings so beautifully! (Cô ấy hát quá hay!)  – Đây là câu đúng
 • She sings such beautifully!    – Bạn không thể nói như vậy
 • He speaks so eloquently. (Anh ấy nói quá hùng hồn.)  – Đây là câu đúng
 • He speaks such eloquently.    – Bạn không thể nói như vậy

Người dịch: Thủy Ngân

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: ieltsforfree

April 3, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019