Ví dụ về bài Essay, chủ đề bản án tử hình – IELTS Writing

chapter pen


Một ví dụ về bài viết IELTS 9.0 với chủ đề sự gia tăng trong tỉ lệ tội phạm và những bản án tử hình

There seems to be an increasing number of serious crimes being committed each year. While some think that the best way is to use the death penalty as a deterrent, many people believe that other measures will be needed. Discuss both sides of view.

(Dường như ngày càng có nhiều tội ác nghiêm trọng xảy ra mỗi năm. Trong khi một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để ngăn chặn tình trạng này là sử dụng hình phạt tử hình thì nhiều người khác lại tin rằng chúng ta cần có những biện pháp khác. Hãy cân nhắc về hai mặt của những quan điểm này.)


Ví dụ về câu trả lời bài viết IELTS 9.0:

Over the years there has been a dramatic increase in the number of serious crimes being committed. While some people are of the opinion that capital punishment is the best way to tackle this problem, others disagree. In other opinion, other measures are required to reduce the crime rates. This essay will discuss both sides of the argument in detail.

Capital punishment will certainly deter at least some people from committing heinous crimes. For example, a study in the US found that the rate of serious crimes in states that implement capital punishment is considerably lower than the crime rate in states that do not have capital punishment. This is clearly an indication that people are afraid of getting executed and that fear helps to reduce the crime rate.

However, capital punishment alone will not reduce the crime rates. If that was the case, then most countries should be free of serious crimes now because death penalty is still given in the majority of developed and developing countries. Therefore, the argument that other measures are also required to reduce crime certainly holds water.

One of the main reasons of increasing crime rates is the easy access to firearms. For example, many countries have liberal laws that allow almost everyone to own firearms. Crime rates are certainly high in countries like the United States in spite of the fact that they have an efficient penal system. If the US restricted the possession of guns, perhaps that alone would reduce the crime rates in that country. The government also needs to investigate the factors that compel people to commit crimes. In poor and developing nations poverty and unemployment are the main causes of increasing crime rates. If the government creates more jobs, the crime rate will automatically reduce.

In conclusion, there are several reasons behind increasing crime rates. Although some people insist that death penalty is the best way to tackle the problem, I agree with the argument that other measures are also required.


(Trong những năm qua, đã có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng tội ác nghiêm trọng đã xảy ra. Trong khi một số người cho rằng hình phạt tử hình là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, thì những người khác lại không đồng ý. Họ tin rằng chúng ta cần có các biện pháp khác để giảm tỷ lệ tội phạm. Bài luận sau đây của tôi sẽ bàn về cả hai mặt của vấn đề một cách chi tiết.

Hình phạt tử hình chắc chắn sẽ ngăn cản ít nhất vài người khỏi việc phạm phải những tội ác ghê tởm. Ví dụ, một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở các bang thực hiện hình phạt tử hình thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tội phạm ở các bang không có hình phạt tử hình. Đây rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy mọi người sợ bị hành hình và nỗi sợ đó giúp giảm tỷ lệ tội phạm.

Tuy nhiên, chỉ riêng hình phạt tử hình sẽ không làm giảm tỷ lệ tội phạm. Vì nếu vậy thì bây giờ hầu hết các quốc gia sẽ không có tội phạm nghiêm trọng vì hình phạt tử hình vẫn được thực thi ở phần lớn các nước phát triển và đang phát triển. Do đó, quan điểm rằng các biện pháp khác cũng nên được đưa ra để giảm tỉ lệ tội phạm chắc chắn là một quan điểm đúng đắn.

Một trong những lý do chính của việc tăng tỷ lệ tội phạm là việc mọi người dễ sở hữu các loại súng. Ví dụ, nhiều quốc gia có luật được áp dụng rộng rãi cho phép hầu hết mọi người sở hữu súng. Tỷ lệ tội phạm chắc chắn là rất cao ở các quốc gia như Hoa Kỳ mặc dù thực tế là họ có các luật hình sự khá hiệu quả. Nếu Mỹ hạn chế sở hữu súng, có lẽ chỉ riêng hình phạt tử hình sẽ làm giảm tỷ lệ tội phạm ở quốc gia này. Chính phủ cũng cần tìm hiểu các nguyên nhân buộc người dân phải phạm tội. Ở các quốc gia nghèo và đang phát triển, nghèo đói và thất nghiệp là nguyên nhân chính của tỷ lệ tội phạm gia tăng. Nếu chính phủ tạo ra nhiều việc làm, tỷ lệ tội phạm sẽ tự nhiên giảm xuống.

Tóm lại, có một số lý do đằng sau việc tăng tỷ lệ tội phạm. Mặc dù một số người nhấn mạnh rằng án tử hình là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nhưng bản thân tôi đồng ý với ý kiến rằng chúng ta cũng nên có các biện pháp khác.)


Người dịch: Nguyễn Thị Mai Phương

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: ieltsonlinetests.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.