IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Walmart đối đầu đầu với Amazon – Đọc báo cùng IP

large


NEW YORK (AP) — Walmart may be bruised by Amazon, but it’s learning how to fight back.

 • New York (AP) – Walmart có thể bị Amazone làm “bầm dập”, nhưng nó đang học cách đánh trả.

The world’s largest retailer delivered strong third-quarter results Thursday, extending a streak of sales growth into its 11th straight quarter that was helped by services such as online grocery pickup. It also raised profit expectations for the year heading into the holiday shopping season.

 • Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới vừa đưa ra kết quả mạnh mẽ của quý ba vào thứ Năm, kéo dài sự tăng trưởng doanh số bán hàng rong 11 quý liên tiếp; do sự giúp đỡ của những dịch vụ như nhận hàng online. Nó cũng làm tăng kỳ vọng danh số cho năm kế tiếp vào mùa mua sắm.

Like other retailers, Walmart is benefiting from a strong job market and rising consumer confidence. But retailers are also benefiting from the misfortunes of others. Toys R Us and Bon-Ton Stores have gone out of business, while the Sears bankruptcy is creating more opportunities to grab sales. J.C. Penney, still floundering, on Thursday withdrew profit guidance and lowered its sales expectations for the year.

 • Như những nhà bán lẻ khác, Walmart đang được lợi từ một thị trường việc làm lớn mạnh và đang làm tăng lòng sự tin tưởng của khách hàng. Nhưng những nhà bán lẻ cũng đang được lợi từ những sự xui xẻo của người khác. Đồ chơi R Us và cửa hàng Bon-Ton đã phá sản, trong khi sự phá sản của Sears lại tạo cơ hội để J.C.Penney tăng doanh số, doanh nghiệp này vẫn đang vùng vẫy, vào thứ Năm đã rút lại dự đoán lợi nhuận và giảm doanh sốbán hàng kỳ vọng trong năm.

Walmart posted strong sales across a wide range of products from toys and back-to-school items to fresh food. That helped sales at stores open at least a year rise 3.4 percent, a bit slower from the previous quarter’s 4.5 percent at Walmart’s U.S. division, which marked its best performance in more than a decade. The measure, an indicator of a retailer’s health, was helped by a 1.2 percent increase in customer traffic and a 2.2 percent increase in transactions.

 • Walmart có thế mạnh bán nhiều mặt hàng từ đồ chơi và dụng cụ học tập đến thực phẩm tươi sống. Điều đó giúp cho việc buôn bán ở cửa hàng tăng lên ít nhất 3.4% một năm, hơi chậm hơn so với quý trước ( 4.5%) trong tổng phần chia của các cửa hàng Walmart tại Mỹ, điều này đã đánh dấu hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của nó hơn một thế kỉ nay. Sự đo lường này là cách xác định “sức khỏe” của cửa hàng bán lẻ, được hỗ trợ  tăng 1.2% trong lưu lượng khách hàng và 2.2% tăng trưởng trong các giao dịch chuyển khoản.

Since buying Jet.com two years ago, Walmart has been expanding online by acquiring brands and adding thousands of items. It’s also been ramping up grocery delivery and pickup options. Grocery pickup is now offered at nearly 2,100 of its 4,700 U.S. stores, while grocery delivery is available in nearly 600 locations. Walmart has also revamped its website with a focus on fashion and home furnishings. That all helped to drive a 43 percent increase in online sales in the U.S. during the latest quarter. That was up from a 40 percent increase in the second quarter and a 33 percent increase in the first quarter. Still, Walmart’s online sales remain a fraction of Amazon’s online global merchandise empire, which hit $108 billion last year. Walmart’s U.S. online business was a mere $11.5 billion.

 • Từ khi mua lại Jet.com 2 năm trước, Walmart đã mở rộng thị trường online bằng cách thâu tóm các nhãn hàng và thêm vào hàng ngàn sản phẩm. Nó cũng đang tăng thêm thật nhiều các dịch vụ giao hàng và đặt hàng. Các dịch vụ đặt hàng đang được cung cấp gần 2,100 trong số4,700 cửa hàng ở Mỹ, trong khi dịch vụ giao hàng thì có mặt tại hơn 600 địa điểm. Walmart cũng đang cách tân lại trang web với sự chú trọng nhiều hơn về thời trang và nội thất. Điều này giúp tăng hơn 43% trong việc bán hàng online ở Mỹ trong quý trước. Nó tăng từ 40% tăng trưởng từ quý thứ hai và 33% ở quý thứ nhất. Nhưng, doanh số bán hàng online vẫn chỉ là một phần của đế chế bán lẻ toàn cầu của Walmart, nó đã đạt cột mốc 108 tỉ đô năm ngoái. Việc kinh doanh online của Walmart ở Mỹ xấp xỉ 11.5 tỉ đô.

A visit to a Walmart store in Houston last week showed generous holiday merchandise offerings such as expanded toy aisles with large interactive toy ponies and Barbie dream campers, each selling for nearly $400. Shoes are now unboxed and hang on racks to make it easier for shoppers to find them.

 • Một chuyến đi đến cửa hàng Walmart vào tuần trước có thể thấy được những sự chào bán nồng hậu như là những dãy đồ chơi được mở rộng với những chú ngựa lớn có thể tương tác và những chiếc xe đồ chơi Barbie, mỗi mặt hàng có giá với 400 đô la Mỹ. Giày hiện giờ đã được đập hộp và treo ngay trên kệ để giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm.

“We’re feeling confident going into this holiday season,” said Walmart U.S. CEO Greg Foran during an exclusive interview and tour last week at the Houston store. “I think the standards, the flow of merchandise, our pricing are feeling better than it was a year ago.” Walmart, based in Bentonville, Arkansas, is promising more to come. Under Foran, Walmart is creating a tech-powered shopping experience, while transforming its stores into efficient distribution hubs that can fill online orders to reduce shipping costs and speed up deliveries. To do that, Walmart is doing more extensive training for workers who are taking on new roles or redefined responsibilities while using scanning robots and other automation.

 • “Chúng tôi cảm thấy tự tin vào mùa lễ hội,” CEO Greg Foran nói trong một cuộc phỏng vấn và tham quan độc quyền ở cửa hàng tại Houston vào tuần trước. “Tôi nghĩ rằng những tiêu chuẩn, dòng hàng hóa, cách định giá của chúng tôi đã tốt hơn so với năm ngoái.” Walmart, tọa lạc tại Bentonville, Arkanas, thì đầy hứa hẹn để tiến xa hơn Dưới quyền của Foran, Walmart đang tạo ra một trải nghiệm mua sắm được hỗ trợ bởi công nghệ, trong lúc việc chuyển đổi các cửa hàng thành những điểm phân phát hàng hóa hiệu quả mà có thể đáp ứng các đơn hàng online và giảm chi phí vận chuyển và tăng hiệu suất giao hàng. Để làm được điều đó, Walmart đang có những chương trình đào tạo rộng rãi cho nhân viên đang nhận vị trí mới hoặc tái khẳng định lại nhiệm vụ khi quét rô bốt và những chu trình tự động khác.

Walmart is deploying giant pickup towers that spit out online orders in hundreds of its stores. Customers can now also better find items in the store because of digital maps on their smartphone. Workers, armed with new apps on their mobile devices, are also able to manage routine tasks, freeing them to serve the customer or check them out in key areas of the store.

 • Walmart đang triển khai xây dựng một “tòa tháp” nhận đơn hàng khổng lồ mà có thể nhận các đơn hàng online trong hàng ngàn các cửa hàng của nó. Khách hàng có thể tìm kiếm hàng hóa dễ dàng hơn ở cửa hàng nhờ bản đồ điện tử trên điện thoại của họ. Những nhân viên ở đây được trang bị với các ứng dụng mới trên thiết bị di động của họ, sẽ có thể kiểm soát được công việc hàng ngày, giúp họ tự do phục vụ khách hàng hoặc giúp đỡ họ tại các điểm cốt yếu của cửa hàng.

“We can provide a much better customer experience because we are in stock of the right item, at the right time and at the same time it is going to help us be much more precise,” he added.

 • “Chúng tôi có thể cung cấp một trải nghiệm khách hàng tốt hơn bởi vì chúng tôi có những mặt hàng phù hợp, ở thời điểm phù hợp và cùng lúc đó nó sẽ giúp chúng tôi trở nên chính xác hơn”, ông ấy thêm vào.

Still, Foran acknowledges it’s facing stiffer competition from Amazon as well as other traditional chains like Target. Consulting firm Bain & Co. predicts that Amazon in the U.S. will outgrow the market and capture up to half of all e-commerce sales by the end of the year.

 • Nhưng Foran nhận thấy rằng nó vẫn phải đang cạnh tranh gay gắt với Amazon và những cửa hàng truyền thống khác như Target. Công ty cố vấn Bain & Go dự đoán rằng Amazon ở Mỹ sẽ thâu tóm thị trường và chiếm tới một nửa các hoạt động kinh doanh trên mạng vào cuối năm nay.

In fact, in the free shipping arena, Foran told The AP said that it’s reviewing its current policy that has a $35 threshold for free shipping for the holidays after Target and Amazon both got rid of the minimum orders for free holiday shipping.

 • Trong thực tế, trong khu vực cạnh tranh về giao hàng miễn phí, Foran chia sẻ với tờ AP rằng nó đang xem lại chính sách rằng khách hàng phải mua đến mốc 35 đô để được giao hàng miễn phí cho ngày lễ sau khi Target và Amazon cùng loại bỏ chính sách đặt hàng tối thiểu cho việc giao hàng miễn phí vào ngày lễ.

Amazon is also expanding its cashier-less physical stores, pushing Walmart and others to speed up checkout, a source of frustration for many shoppers. In time for the holidays, Walmart has rolled out a program that allows its staff to check out customers and provide receipts right on the spot in the busiest sections of the store. Foran told The Associated Press it’s taking another look at offering Scan & Go. That service allowed shoppers to scan items while they shop with their own personal device or a Walmart device and walk out. But it had been shelved twice after customers found it too clunkyBut the first big test this holiday season is Black Friday.

 • Amazon cũng đang mở rộng các cửa hàng tính tiền tự động , đẩy Walmart và các công ty khác phải thúc nhanh giai đoạn tính tiền, một trong những nguồn cơn của sự chán nản cho khách hàng. Trong dịp lễ, Walmart đã cho ra mắt một chương trình cho phép nhân viên tính tiền cho khách và cung cấp hóa đơn tại chỗ, ở nơi đông đúc nhất của cửa hàng. Foran chia sẻ với liên đoàn báo chí rằng Walmart đang xem xét về việc cung cấp dịch vụ Quét & Đi. Dịch vụ này cho phép người mua quét vật phẩm trong khi họ đang mua sắm với thiết bị riêng của họ hoặc một thiết bị của Walmart và rời khỏi ngay lập tức. Nhưng dịch vụ này từng bị dẹp qua một bên 2 lần vì khách hàng cảm thấy nó quá lỗi thời. Và thử nghiệm lớn đầu tiên của họ là vào dịp lễ Ngày Thứ Sáu Đen Tối.

“It’s a proxy for stores. If you run good stores, people will want to go to them,” said Foran, who will be on a plane from 2 p.m. to midnight on Thanksgiving visiting stores and monitoring the sales.

 • “Nó đại diện cho cửa hàng. Nếu bạn vận hành những cửa hàng hiệu quả, mọi người sẽ muốn đến,” Foran nói, là người sẽ bay chuyến 2 giờ chiều đến nửa đêm vào ngày lễ Tạ ơn để đi đến các cửa hàng và giám sát việc mua bán tại đó.

The company posted third-quarter earnings of $1.71 billion, or 58 cents per share. Adjusted earnings were $1.08 per share, which is 6 cents better than expected. The world’s largest retailer reported revenue of $124.89 billion, about in line with forecasts.

 • Công ty đã công bố thu nhập vào quý ba là 1.71 tỉ đô, hoặc 58 đồng trên một cổ tức. Thu nhập được điều chỉnh là 1.08 đô trên một cổ tức, hơn mong đợi tận 6 đồng. Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới thông báo thu nhập là 124.89 tỉ đô, gần đúng so với dự đoán.

Walmart Inc. says it now expects full-year earnings of $4.75 to $4.85 per share.

 • Tập đoàn Walmart nói rằng họ đang mong đợi thu nhập cả năm vào khoảng 4.75 đến 4.85 đô trên một cổ tức.

Vocabulary highlight:


       1. bruise (v) /bruːz/ to develop a bruise or to cause someone or something to have a bruise: (tạo ra vết bầm hoặc làm người hoặc vật khác bị bầm)

Ví dụ:

 • How did you bruise your arm?
  (Bạn làm bầm tay như thế nào vậy?)

#bruise sb’s ego: If an experience bruises your ego, it upsets you because it makes you feel less valuable or important: (làm người khác buồn bằng cách làm cho họ cảm thấy bớt có ích hoặc không quan trọng)

Ví dụ:

 • I don’t think it broke Steve’s heart when Cherise left him, but it certainly bruised his ego.
  (Tôi không nghĩ việc Cheris rời Steve làm anh ấy đau lòng, nhưng nó làm anh ấy cảm thấy mình không còn quan trọng.)

        2. flounder (v) /ˈflaʊn.dər/ to experience great difficulties or be completely unable to decide what to do or say next (gặp khó khăn lớn hoặc hoàn toàn không thể quyết định làm gì hoặc nói gì tiếp

Ví dụ:

 • He lost the next page of his speech and floundered around/about for a few seconds.
  (Ông ấy mất trang tiếp theo của bài nói và chật vật trong vài giây.)

 •        3. ramp up (v) /ræmp/ If a business ramps up its activity, it increases it sales (tăng doanh số)

Ví dụ:

 • The company announced plans to ramp up production to 10,000 units per month.
  (Công ty công bố kế hoạch gia tăng sản lượng sản xuất lên 10,000 đơn vị mỗi tháng.)

       4. exclusive (adj) /ɪkˈskluː.sɪv/  limited to only one person or group of people (giới hạn chỉ một người hoặc một nhóm người)

Ví dụ:

 • This room is for the exclusive use of guests.
  (Phòng này chỉ dành riêng cho khách.)

       5. deploy (v)  /dɪˈplɔɪ/ to use something or someone, especially in an effective way: (tận dụng)

Ví dụ:

 • The company is reconsidering the way in which it deploys its resources/staff.
  (Công ty đang xem xét lại cách có thể tận dụng nguồn lực con người.)

       6. acknowledge (v) /əkˈnɒl.ɪdʒ/ to accept, admit, or recognize something, or the truth or existence of something: (đồng ý, thừa nhận, hoặc công nhận cái gì đó, hoặc sự thật hoặc sự tồn tại của một cái gì đó.)

Ví dụ:

 

 • She acknowledged having been at fault.
  (Cô ấy nhận ra lỗi của mình.)

       7. stiff (adj) ) /stɪf/  severe and difficult (kinh khủng, khó khăn)

Ví dụ:

 • The athlete was given a stiff punishment for using drugs.
  (Vận động viên bị phạt nặng vì sử dụng ma túy.)

       8. get rid of (phrasal verb) to send away someone annoying or to persuade them to leave: (đẩy đi một ai đó phiền phức hoặc thuyết phục ai đó rời khỏi)

Ví dụ:

 • We got rid of our unwelcome guests by saying we had to go to bed.
  (Chúng tôi đuổi người khách không mời bằng cách nói rằng chúng tôi phải đi ngủ.)

       9. clunky (adj) heavy and solid in an ugly way: (nặng một cách xấu xí)

Ví dụ:

 • The clunky handsets looked old-fashioned as soon as they were launched.
  (Những cái máy thu phát nặng nề trông thật lỗi thời ngay khi chúng được bày bán.)

       10. in line with (phr) similar to: (giống với)

Ví dụ:

 • We try to keep our prices in line with our competitors.
  (Chúng tôi cố gắng giữ mức giá giống với đối thủ.)

Người dịch: Mỹ An

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: flipboard.com

December 5, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019