IELTS Planet - Học IELTS online

LINE GRAPH-BIRTH RATE

 • Author
  Posts
 • #159420
  Profile photo of Nguyên
  Nguyên
  Participant

  [11:31:46, 7/1/2018] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #159559

  IELTS Veteran

  [1/7/2018, 7:00:42 PM] Cám ơn các bạn!

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
 • #160538

  IELTS Veteran

  Bài chữa rất chi tiết. Tuy nhiên mình muốn các bạn có thể cung cấp một số gợi ý thêm về cấu trúc và từ vựng

 • #160542

  IELTS Veteran

  [10:56:19, 12/1/2018] Cám ơn các bạn!

You must be logged in to reply to this topic.

IELTS Planet - Học IELTS online 2016