Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 3 tháng

1

 1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

 1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

  Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tuần 1

Ngày 2 Tuần 1

F

-Làm 1 bài test full với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân.

A

-Làm 1 bài test full với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân.

B

-Làm 1 bài test full với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân. -Bài Speaking sau khi hoàn thành, các bạn có thể tải lên forum để được CTV chữa bài và góp ý cải thiện lỗi sai ngay từ ban đầu.

9

-Làm 1 bài test full với mục đích làm quen với bài thi IELTS và xác định xuất phát điểm của bản thân. -Bài Writing sau khi hoàn thành, các bạn có thể tải lên forum để được CTV chữa bài và góp ý cải thiện lỗi sai ngay từ ban đầu.

Ngày 3 Tuần 1

F

-Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading – Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

A

-Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening -Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Ngày 4 Tuần 1

9

-Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2 -Tự luyện viết Writing với dạng bài Opinion và tải file lên form để được sửa bài.

B

-Học 4 topic tùy chọn của Speaking Task 1 -Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 5 Tuần 1

A

-Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 2” – Listening -Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 2” – Listening

B

-Xem bài sửa Speaking trong bài full test của ngày thứ 2

9

-Xem bài sửa Wring trong bài full test của ngày thứ 2

Ngày 6 Tuần 1

9

-Tự luyện writing task 2 dạng Opinion trong Bộ đề Writing -Xem bài sửa Writing Opinion

B

-Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1. -Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài. -Xem bài sửa Speaking.

Tuần 2

Ngày 1 Tuần 2

9

-Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2 -Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài. -Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 1

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1
 •  Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 1

Ngày 2 Tuần 2

F

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1
 • Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1 (nếu có)

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 1 (nếu có)

Ngày 3 Tuần 2

A

9

 • Tự luyện writing task 2 dạng Discussion trong đề thi IELTS Academic mới nhất
 • Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 4 Tuần 2

F

A

Ngày 5 Tuần 2

9

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1.
 • Tự luyện Speaking task 1 với các chủ đề đã học và tải file lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa Speaking ngày 3

Ngày 6 Tuần 2

9

B

 • Tự luyện Speaking task 1 với các chủ đề đã học và tải file lên forum để được chữa bài.

Tuần 3

Ngày 1 Tuần 3

F

9

 •  Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 2

B

Ngày 2 Tuần 3

9

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1, tuần 3

Ngày 3 Tuần 3

F

A

Ngày 4 Tuần 3

9

 • Xem bài sửa Speaking và Writing ngày 2
 • Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần trong đề thi IELTS Academic mới nhất.
 • Sau đó up lên forum để chữa bài.

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1
 • Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 5 Tuần 3

9

 • Xem video bonus liên quan đến Writing task 2
 • Tự luyện viết Writing task 2 các dạng đã học trong tuần trong đề thi IELTS Academic mới nhất. Sau đó up lên forum để chữa bài.
 • Xem bài sửa Writing và Speaking ngày 4 

B

 • Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1
 • Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 6 Tuần 3

A

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 5

Tuần 4

Ngày 1 Tuần 4

9

 •  Xem bài sửa Writing ngày 6

F

A

Ngày 2 Tuần 4

B

 • Học tiếp 4 topic tùy chọn của Speaking task 1
 • Tự luyện Speaking task 1 và tải bài lên forum để được chữa bài

9

Ngày 3 Tuần 4

9

B

 • Học 4 topic còn lại của Speaking task 1
 • Xem bài sửa Speaking ngày 2
 • Tự luyện Speaking task 1 và tải bài lên form để được chữa bài

Ngày 4 Tuần 4

F

A

Ngày 5 Tuần 4

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 3
 • Ôn tập lại các chủ đề đã học trong Speaking task 1

9

Ngày 6 Tuần 4

B

 • Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2
 • Ôn lại các chủ đề đã học trong Speaking task 1
 • Xem bài sửa Speaking ngày 5
 • Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Tuần 5

Ngày 1 Tuần 5

9

B

Ngày 2 Tuần 5

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 4
 • Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 2

F

A

Ngày 3 Tuần 5

9

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 2
 • Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 4 Tuần 5

F

A

– Làm 1 test Reading và Listening trong bộ đề Cambridge IELTS Academic.

B

 • Ôn lại từ vựng trong các chủ đề đã học của Speaking task 1 và 2

Ngày 5 Tuần 5

9

B

 • Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2
 • Xem bài sửa Speaking ngày 3
 • Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 6 Tuần 5

B

 • Học 2 topic còn lại trong phần Mô tả một địa điểm
 • Xem bài sửa Speaking ngày 5
 • Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 5

F

A

Tuần 6

Ngày 1 Tuần 6

9

B

 • Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Speaking tuần 5, ngày 6

Ngày 2 Tuần 6

B

F

A

Ngày 3 Tuần 6

9

Ngày 4 Tuần 6

B

 •  Học 2 file tiếp theo trong chủ đề Mô tả sự kiện trong quá khứ
 • Ôn tập từ vựng các chủ đề đã học trong Speaking task 1,2
 • Xem bài sửa Speaking ngày 2

F

A

Ngày 5 Tuần 6

9

 •  Xem video “Cách viết dạng Table” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Xem bài sửa Writing ngày 3
 • Tự luyện writing task 1 dạng Table với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

B

Ngày 6 Tuần 6

F

A

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

Tuần 7

Ngày 1 Tuần 7

9

B

 • Học phần Ôn tập Mô Tả một đối tượng để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 2 file cùng chủ đề
 • Tự luyện speaking task 2 với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 2 Tuần 7

9

 • Tự luyện writing task 1 với các dạng đã học và tải bài lên forum để được chữa bài.
 • Tự luyện writing task 2 với đề bài tùy chọn trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

B

 • Ôn tập từ vựng của chủ đề Speaking đang học

Ngày 3 Tuần 7

9

 • Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Writing ngày 1,2

F

A

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 1,2

Ngày 4 Tuần 7

9

B

Ngày 5 Tuần 7

9

 •  Xem tất cả video bonus của Writing 1 – giảng viên Ngọc Bách
 • Tự luyện writing task 1 với các dạng đã học và tải bài lên forum để được chữa bài.

F

A

Ngày 6 Tuần 7

9

 • Xem bài sửa Writing task 2 ngày 4
 • Xem bài sửa Writing task 1 ngày 5
 • Tự luyện writing task 1 với dạng bài còn yếu và tải lên forum để được chữa bài

B

 • Học 4 file tiếp theo của chủ đề đang học trong speaking task 2
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 8

Ngày 1 Tuần 8

F

A

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 7

B

 • Học Topic 25,26 của speaking task 2
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Writing và Speaking ngày 6, tuần 7

Ngày 2 Tuần 8

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3 Tuần 8

F

A

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 2

B

 • Học topic 27,28 tiếp theo của Speaking task 2
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đang học và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1

Ngày 4 Tuần 8

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5 Tuần 8

F

A

9

 •  Tự luyện writing task 1 dạng bài còn yếu và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa writing ngày 4

Ngày 6 Tuần 8

B

 • Học topic 29,30 cuối cùng của speaking task 2
 • Xem bài sửa Speaking ngày 3
 • Tự luyện speaking task 2 với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 9

Ngày 1 Tuần 9

F

A

B

 • Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 3
 •  Xem bài sửa speaking ngày 6, tuần 8

Ngày 2 Tuần 9

9

 • Xem bài sửa writing ngày 5,6, tuần 8
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3 Tuần 9

F

A

B

 • Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 3
 • Tự luyện speaking task 3 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 4 Tuần 9

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 2
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5 Tuần 9

F

A

B

 • Học 2 topic còn lại của Speaking task 3
 • Tự luyện speaking task 3 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa speaking ngày 3

Ngày 6 Tuần 9

F

A

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

B

 • Xem bài sửa speaking ngày 5

Tuần 10

Ngày 1 Tuần 10

9

 • Xem bài sửa writing ngày 6, tuần 9
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 2 Tuần 10

F

 • Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

 • Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

– Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn bộ đề.

Ngày 3 Tuần 10

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 1
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4 Tuần 10

F

 • Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

 • Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

Ngày 5 Tuần 10

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 3
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên Ngày 6 Tuần 10 forum để được chữa bài.

Ngày 6 Tuần 10

F

 • Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

 • Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

9

 • Xem bài sửa writing ngày 5

Tuần 11

Ngày 1 Tuần 11

B

Ngày 2 Tuần 11

F

 • Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

 • Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 6, tuần 10
 • Tự luyện speaking cả 3 task với đề thi tùy chọn trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài

9

Ngày 3 Tuần 11

9

Ngày 4 Tuần 11

F

 • Làm 1 test Reading  trong IELTS Practice Test Plus 1

A

– Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

Ngày 5 Tuần 11

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 3
 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6 Tuần 11

F

 • Làm 1 test Reading trong IELTS Practice Test Plus 1

A

– Làm 1 test Listening trong IELTS Practice Test Plus 1

B

9

 •  Xem bài sửa writing ngày 5

Tuần 12

Ngày 1 Tuần 12

F

A

B

 • Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic
 • Gửi bài Speaking lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa speaking ngày 6, tuần 11

9

Ngày 2 Tuần 12

B

 • Xem bài sửa speaking ngày 1
 •  Ôn tập từ vựng trong các chủ đề đã học và tự luyện speaking với task còn yếu với đề thi IELTS Academic mới nhất; sau đó tải lên forum để được chữa bài

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3 Tuần 12

F

–  Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic

A

–  Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic

9

 • Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic
 • Gửi bài Writing  lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Writing ngày 2

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 2
 • Gửi bài Speaking lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa Speaking ngày 2

Ngày 4 Tuần 12

B

 •  Xem bài sửa speaking ngày 3
 • Ôn tập từ vựng trong các chủ đề đã học và tự luyện speaking với task còn yếu với đề thi IELTS Academic mới nhất; sau đó tải lên forum để được chữa bài

9

 • Tự luyện tập cả writing task 1 với dạng bài còn yếu và task 2 trong 60 phút với đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5 Tuần 12

F

– Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic

A

– Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic

B

– – Làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic – Xem bài sửa speaking ngày 4

9

Ngày 6 Tuần 12

F

Nếu đây là ngày trước ngày thi thật của bạn: – hãy thư giãn và đừng cố học hay luyện tập thêm nhé. Như vậy sẽ làm các bạn căng thẳng và áp lực hơn. Hãy nghe những bài nhạc tiếng Anh yêu thích, xem những bộ phim, video yêu thích hay đơn giản là đọc trang blog tiếng Anh. Biết đâu những thông tin bạn thu được từ những nguồn này sẽ gợi ý cho bài thi Writing và Speaking của bạn vào ngày hôm sau. l  Nếu bạn còn thời gian,: – hãy làm 1 full test trong bộ đề Cambridge IELTS Academic – kiên trì giải đề trong những cuốn sách IETLS khác để giữ vững phong độ hiện tại và nâng cao hơn nữa cho đến kỳ thi thật – điều quan trọng là hãy dành thời gian nhất định mỗi ngày để học tiếng Anh; có như vậy kiến thức đã học mới không bị quên và chúng ta cũng không lãng phí công sức và 12 tuần vừa qua nhé. Chúc các bạn học tốt và thi tốt!

Học IELTS Online