IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cẩm nang IELTS

Studying_with_a_view_(5653578171)
listening-IELTS

Kĩ năng Listening

Những bài viết về kĩ năng Listening, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

ielts-reading-tips-for-matching-paragraph-headings

Kĩ năng Reading

Những bài viết về kĩ năng Reading, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

icon_writing_st

Kĩ năng Writing

Những bài viết về kĩ năng Writing, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

speaking-IELTS

Kĩ năng Speaking

Những bài viết về kĩ năng Speaking, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

icon_gv_st

Ngữ pháp và Từ vựng

Những bài viết về ngữ pháp và từ vựng IELTS, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

study-plan-IELTS

Lộ trình học IELTS

Các lộ trình ôn luyện IELTS hiệu quả: cải thiện toàn bộ kĩ năng, cải thiện một hoặc một số kĩ năng, v…v… trong một khoảng thời gian cụ thể.

icon_archive

Thư viện bài viết

Thư viện lưu trữ tất cả các bài viết trên IELTS Planet.

info-IELTS

Thông tin về kì thi IELTS

Bạn có thể tìm hiểu các thông tin tổng quát về kì thi IELTS tại đây.

IELTS Planet - Học IELTS online 2019