Writing

IELTS Writing: Hỏi & Đáp

Tìm hiểu thêm thông tin về kì thi Writing tại đây.

Task 1

Những bài viết về phần 1 (Task 1) của phần thi Writing, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

Task 2

Những bài viết về phần 2 (Task 2) của phần thi Writing, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

Các bài viết về tips và kinh nghiệm

Đang cập nhập

Responses