Writing

IELTS Writing: Hỏi & Đáp

Tìm hiểu thêm thông tin về kì thi Writing tại đây.

Task 1

Những bài viết về phần 1 (Task 1) của phần thi Writing, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

Task 2

Những bài viết về phần 2 (Task 2) của phần thi Writing, những bài chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu (ebook) liên quan.

Các bài viết về tips và kinh nghiệm

Đang cập nhập

Responses

Học IELTS Online