Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 1 tháng

1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

2. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Lưu ý: Sử dụng link sau để tải tài liệu tổng hợp nếu link dưới bị hỏng

Link tổng hợp tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1cC1JiCCdlw1YVjI3DHhiF-8ZwpOq8CzA?usp=sharing

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

  Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tuần 1

Ngày 1 Tuần 1

A

Đầu tiên, Tải toàn bộ tài liệu được sử dụng trong lộ trình tại: – File bài tập Reading và Listening tổng hợp theo dạng bài – File bài tập tổng hợp Writing – File bài tập từ vựng (đính kèm trong khóa Grammar) – Bộ đề Writing và Speaking  —– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening” Làm thử 1 bài test Listening

Ngày 2 Tuần 1

9

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong khóa học “IETLS Xóa Mù”. Làm thử 1 bài test Writing

F

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

Ngày 3 Tuần 1

A

Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

B

Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2 Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1 Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4 Tuần 1

F

Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage” – Reading

A

Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 2” – Listening

B

Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1 Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 5 Tuần 1

9

Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2. Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

B

Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2 Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1 Xem bài sửa Speaking. Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

Ngày 6 Tuần 1

9

Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2. Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài. Xem bài sửa Writing Opinion

B

Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1 Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài. Xem bài sửa Speaking.

Tuần 2

Ngày 1 Tuần 2

9

 •  Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion

Ngày 2 Tuần 2

B

Ngày 3 Tuần 2

9

B

 • Xem bài sửa speaking ngày 2 và ôn tập lại các từ vựng đã học.

Ngày 4 Tuần 2

B

 •  Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học “Mô tả một địa điểm” của Speaking Task 2
 • Học 5 topic tiếp theo của Speaking task 1
 • Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

9

 •  Xem bài sửa Writing Causes Solution.
 • Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 5 Tuần 2

B

9

Ngày 6 Tuần 2

B

 •  Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1
 • Học 2 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học của Speaking task 2
 • Xem bài sửa Speaking ngày 5
 • Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

F

A

9

 • Xem bài sửa Writing ngày 5

Tuần 3

Ngày 1 Tuần 3

F

A

B

 • Xem bài sửa  Speaking

Ngày 2 Tuần 3

9

B

Ngày 3 Tuần 3

F

A

B

 • Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1
 • Xem bài sửa Speaking ngày 2

9

 •  Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4 Tuần 3

B

 • Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề của Speaking task 2
 • Tự luyện speaking với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Ngày 5 Tuần 3

B

 • Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và 3 file cùng chủ đề đang học của Speaking task 2
 • Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

 • Xem video “Cách viết dạng Table” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Tự luyện writing task 1 dạng Table với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.
 •  Xem bài sửa Writing ngày 4

F

A

Ngày 6 Tuần 3

9

 • Xem video “Cách viết dạng Process” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Xem bài sửa Writing ngày 5
 • Tự luyện writing task 1 dạng bài Process và tải lên forum để được chữa bài

F

A

B

 • Xem bài sửa Speaking ngày 5

Tuần 4

Ngày 1 Tuần 4

9

 • Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1
 • Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài
 • Xem bài sửa dạng Process

B

F

A

Ngày 2 Tuần 4

9

 • Xem tất cả video bonus và summary của khóa Writing
 •  Tự luyện writing cả 2 task với đề thi trong đề thi IELTS Academic mới nhất và tải lên forum để được chữa bài.
 • Xem bài sửa dạng Map

B

 • Học 4 topic tiếp theo của speaking task 1
 • Xem bài sửa Speaking ngày 1

F

A

Ngày 3 Tuần 4

B

9

F

A

Ngày 4 Tuần 4

B

F

A

9

Ngày 5 Tuần 4

B

F

A

9

Ngày 6 Tuần 4

F

A

B

9

Học IELTS Online