Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 6 tháng (IELTS General)

11

 

  1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn mới bắt đầu tìm hiểu và tự học IELTS, có trình độ đầu vào dưới 4-4.5 và chưa có định hướng rõ ràng trong việc luyện thi IELTS.

Đầu ra sẽ đảm bảo các bạn nắm được cấu trúc của kỳ thi IELTS, các dạng bài trong từng Skill, củng cố kiến thức nền tảng để học lên Premium IELTS 6.5 và Premium IELTS 8.0

  1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tháng 1 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm thử 1 test Reading có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân. Lưu ý các bạn cũng nên xem lại (không cần phải phân tích từng đáp án), và note lại những dạng câu hỏi nào mình thường xuyên làm sai và dạng câu hỏi nào mình chưa biết làm và “chọn đại”. Mục đích là để khi các bạn bắt đầu học chi tiết các dạng câu hỏi, các bạn chú ý hơn đến lỗi sai này.

 

 

A

Làm thử 1 test Listening có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân. Lưu ý các bạn cũng nên xem lại (không cần phải phân tích từng đáp án), và note lại những dạng câu hỏi nào mình thường xuyên làm sai và dạng câu hỏi nào mình chưa biết làm và “chọn đại”. Mục đích là để khi các bạn bắt đầu học chi tiết các dạng câu hỏi, các bạn chú ý hơn đến lỗi sai này.

 

Ngày 2

B

Làm thử 1 test Speaking có canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Do đó các bạn không cần quá lo lắng về kết quả này. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn nhé.

 

9

Làm thử 1 test Writing có canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Do đó các bạn không cần quá lo lắng về kết quả này. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn nhé.

Ngày 3

F

Học bài 1 “Giới thiệu chung về Reading” – IELTS Định cư

 

A

Học bài 1  “Giới thiệu chung về Listening”Tự luyện IELTS Listening

Làm file bài tập Listening đính kèm trong bài 1

Ngày 4

A

Học bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu”

(Từng dạng câu hỏi chi tiết sẽ được cover trong khóa học Listening của giảng viên Sơn Tùng. Các bạn hãy kết hợp các tips của thầy Simon và các giảng viên khi luyện tập để đạt kết quả tốt nhất).

Làm bài tập tương ứng cung cấp bởi giảng viên trong khóa học

F

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi”

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

– Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage”

 

Ngày 5

9

Xem video giới thiệu về Writing bài 3 – IELTS Định Cư

 

B

Học 4 topic tùy chọn của Speaking task 1

Ghi âm file luyện tập speaking và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

9

Học bài “Cách viết dạng bài Opinion” và phần ôn tập  tương ứng trong khóa Writing. (Hãy chọn cho bạn một sườn bài phù hợp của 1 trong 2 giảng viên người Việt hoặc Simon để áp dụng hiệu quả cho dạng bài này)

Luyện tập viết plan và tập viết dạng bài Opinion với đề thi IELTS General mới nhất của IELTS Planet, và tải lên forum để được chữa bài.

B

Học 4 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Tháng 1 Tuần 2

Ngày 1

F

Học bài 4 “Dạng Gap Filling”

Làm bài tập Reading  và phần chữa bài tập tương ứng trong kho tài liệu của khóa học – Reading

 

9

Xem bài sửa Writing tuần 1. Nếu có thắc mắc về bài sửa, các bạn hãy comment cụ thể điểm thắc mắc hay chưa hài lòng trực tiếp trong post nhé. Đừng nên comment trong phần Rating, thắc mắc của các bạn sẽ phải chờ để được chuyển đến người sửa, rất mất thời gian các bạn nhé.

B

Xem bài sửa Speaking tuần 1. Nếu có thắc mắc về bài sửa, các bạn hãy comment cụ thể điểm thắc mắc hay chưa hài lòng trực tiếp trong post nhé. Đừng nên comment trong phần Rating, thắc mắc của các bạn sẽ phải chờ để được chuyển đến người sửa, rất mất thời gian các bạn nhé.

Ngày 2

9

Học dạng bài “Cách viết dạng bài Discuss”

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking Task 1

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Học bài 5 “Dạng Summary Filling” 

Làm bài tập Reading và xem phần  chữa bài tập tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

B

Xem bài sửa Speaking ngày 2 (nếu có).

9

Xem bài sửa Writing ngày 2 (nếu có).

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

F

Học bài  “True/False/Not given a” ,  “True/False/Not given b” 

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài

 

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa Writing ngày 4,5

Tháng 1 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

A

Học bài 7 “Dạng bài Matching” 

Làm bài tập Listening tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

9

Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 2

Ngày 2

F

Học “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập 

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Học bài 8 “Dạng bài Matching” và phần chữa bài

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần chữa bài

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

A

Học bài 7  “Dạng bài Matching”  và làm bài tập

Học bài 8 “Labelling a diagram”  và làm bài tập

 

 

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

9

Học “Cách viết dạng bài  Cause – Solution” và phần ôn tập

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

 

Ngày 6

F

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

F

Học bài 10 “Match headings” , làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và xem phần bài chữa

Học bài 11 “Match information with paragraphs”  làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học và phần bài chữa

 

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tháng 1 Tuần 4

Ngày 1

A

Học bài 9 “Labelling a diagram”

Làm bài tập Listening  tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 2

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm bài tập Reading tương ứng trong kho tài liệu của khóa học

 

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 4

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 5

Tháng 2 Tuần 1

Ngày 2

9

Học “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2,3

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 5

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 4

Ngày 6

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Tháng 2 Tuần 2

Ngày 1

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 1

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 2

9

Học bài Bonus Discuss Opinion Causes Solution

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

B

Học 3 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

B

Học 2 topic tùy chọn của Speaking task 1

Luyện tập  Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 6

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ôn tại từ vựng và các lỗi sai thường sai trong các bài Writing đã được sửa.

Tháng 2 Tuần 3

Ngày 1

B

Học chủ đề Mô tả Ngườitopic 1, topic 2.

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 2

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 2

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

B

Học Ôn tập chủ đề Mô tả Người topic 3, topic 4

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 1,2.

 

F

Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ôn lại từ vựng trong chủ đề Mô tả người đã học

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading General trong Prepare for IELTS General Training Modules

A

Làm 1 test Listening Academic trong Prepare for IELTS General Training Modules.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 3,4

Ngày 6

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Tháng 2 Tuần 4

Ngày 1

B

Học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm và topic 2 topic tùy chọn

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 3)

F

Làm 1 test Reading General trong Prepare for IELTS General Training Modules

A

Làm 1 test Listenig Academic trong Prepare for IELTS General Training Modules.

Ngày 2

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

B

Học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm và 3 topic tùy chọn.

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

 

F

Làm 1 test Reading General trong Prepare for IELTS General Training Modules.

A

Làm 1 test Listening Academic trong Prepare for IELTS General Training Modules.

Ngày 4

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ôn lại từ vựng trong chủ đề Mô tả một địa điểm đã học.

Xem bài sửa ngày 2,3

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading General  trong Prepare for IELTS General Training Modules.

A

Làm 1 test Listening Academic trong Prepare for IELTS General Training Modules.

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài. Các bạn hãy linh hoạt với các task đã học nữa nhé.

Ngày 6

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 4,5

B

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

 

Tháng 3 Tuần 1

Ngày 1

9

Học Unit 5, Viết thư khen ngợi, cảm ơn

Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 6, tuần 4 (tháng 2)

Ngày 2

B

Học bài Ôn tập chủ đề mô tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ, học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

F

Làm 1 test Reading General trong Prepare for IELTS General Training Modules.

A

Làm 1 test Listening Academic trong Prepare for IELTS General Training Modules.

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập Writing task 1 với dạng đề đã học

Luyện tập Writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

B

Ôn tập chủ đề mô tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ, học thêm 3 topic còn lại cùng chủ đề

Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2,3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập Writing task 1 với dạng đề đã học

Luyện tập Writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

Ôn lại chủ đề Speaking đã học trong tuần và luyện speaking với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 5.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Tháng 3 Tuần 2

Ngày 1

9

Học cách viết dạng bài 6, viết Thư khiếu nại, xin lỗi

Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

Luyện tập writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 2

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện writing task 1 dạng bài đã học

Luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa speaking ngày 2

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện writing task 1 dạng bài đã học

Luyện tập writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa speaking ngày 4

Tháng 3 Tuần 3

Ngày 1

9

Học bài 7 cách viết Thư xin việc

Luyện viết writing task 1 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện viết các dạng writing task 1 đã học và so sánh cách phân tích, cấu trúc bài viết cho từng dạng câu hỏi đã học.

 

Ngày 2

B

Học Ôn tập Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập writing task 1 các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

B

Tiếp tục học 3 topic tùy chọn cùng chủ đề đang học

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 2

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập writing task 1 các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

B

Ôn tập lại từ vựng chủ đề Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học trong với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 4

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Tháng 3 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 3)

Ngày 2

9

Học bài 8 cách viết thư yêu cầu

Luyện tập writing task 1 dạng bài đã học với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1,2

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và xem bài sửa ngày 4.

Tháng 4 Tuần 1

Ngày 1

B

Học 3 topic tùy chọn trong các chủ đề random còn lại

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6 (tuần 4, tháng 3)

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 2

9

Luyện tập writing task 1 và 2 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

B

Học 3 topic còn lại của khóa Speaking

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

 

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 4

9

Luyện tập writing task 1 và 2 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 và 2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 4 Tuần 2

Ngày 1

B

Học 3 topic tùy chọn trong task 3

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 và 2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Học 3 topic tùy chọn trong task 3

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 5

B

Học 3 topic tùy chọn trong task 2

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

 

Tháng 4 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Tháng 4 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2,3

Ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

 

Tháng 5 Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 6 Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

 

Tháng 6 Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học cái bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý.

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 2

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 3

9

Luyện tập writing task 1,2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 4

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 5

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 6

F

Nếu ngày mai là ngày thi của bạn:

– Đừng nên làm thêm bất cứ đề nào trong cả 4 kỹ năng vào ngày trước đó, vì làm thế sẽ khiến các bạn càng lo lắng và bị áp lực. Cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm phòng thi thật, kết quả vào ngày thi có thể bị ảnh hưởng.

– Chỉ nên xem lại từ vựng theo topic mà các bạn chưa kịp ôn kỹ trước đó, xem lại note những lỗi sai thường gặp trong các kỹ năng, và sườn bài cho từng dạng Writing.

Tips trong phòng thi: Đây chỉ là rủi ro, hiếm gặp trong kỳ thi IELTS, nhưng mình cũng xin chia sẻ với các để các bạn biết cách xử lý trong khi thi. Trong phần thi Listening, các bạn sẽ được test tai nghe trước khi bắt đầu bài thi. Có trường hợp tai nghe vào lúc test vẫn ổn, nhưng khi đang nghe giữa bài thì đột nhiên bị rè. Lúc đó các bạn đừng “la lớn” lên nhé! Hãy bình tĩnh, nhanh chóng giơ tay lên để báo cho giám thị phòng thi. Lúc đó giám thị sẽ đến và đổi ngay cho bạn tai nghe khác. Các bạn sẽ không được nghe lại đoạn bị rè đâu nhé J mà sẽ nghe tiếp tục. Lúc đó các bạn chắc sẽ rất hoảng, nhưng HÃY BÌNH TĨNH! Dựa vào những gì ít ỏi mình nghe được trong task đó để đoán câu trả lời. Vì thông tin trong bài thường có liên quan đến nhau, và đôi khi cũng sẽ được lặp lại. Do đó nếu các bạn có thể hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, các bạn sẽ thấy xác suất mình đoán được đáp án đúng khá cao, còn hơn là rối tung lên và làm sai cả những câu của task tiếp theo.

Nếu bạn chưa thi ngay sau 6 tháng ôn tập:

– Hãy sớm đưa ra một kỳ hạn nhất định và ngày thi cụ thể. Đừng “procrastinate” – trì hoãn việc học dài hơn, vì kết quả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đấy các bạn sẽ càng stress hơn, một phần vì điểm không như mong muốn, một phần vì tâm trạng trì trệ trước khi thi.

– Hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh trong đời sống hằng ngày. Hãy để tiếng Anh thật sự trở thành ngôn ngữ hằng ngày của bạn. Tập nói tiếng Anh và nghe tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, bắt chước, giả giọng người bản xứ…. Hãy làm tiếng Anh trở nên thú vị hơn. Nếu các bạn có thể luyện tập như vậy, các bạn sẽ bất ngờ rằng chỉ sau vài tháng mình sẽ có thể nói trôi chảy và tự tin hơn, cũng như có thể bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn, chứ không phải nghĩ bằng tiếng Việt và dịch ra lại bằng tiếng Anh nữa!

Chúc các bạn học tốt và thi tốt! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng IELTS Planet trong suốt thời gian vừa qua nhé.

[/sell_content]

Học IELTS Online