Premium IELTS – Lộ trình học 6.5 6 tháng (IELTS General)

ielts-dinh-cu_02

  1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 6.5

  1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Premium Kit


Tháng 1 - Tuần 1

Ngày 1

F

Làm thử 1 test Reading có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân. Lưu ý các bạn cũng nên xem lại (không cần phải phân tích từng đáp án), và note lại những dạng câu hỏi nào mình thường xuyên làm sai và dạng câu hỏi nào mình chưa biết làm và “chọn đại”. Mục đích là để khi các bạn bắt đầu học chi tiết các dạng câu hỏi, các bạn chú ý hơn đến lỗi sai này.

 

A

Làm thử 1 test Listening có canh thời gian để xác định được xuất phát điểm của bản thân. Lưu ý các bạn cũng nên xem lại (không cần phải phân tích từng đáp án), và note lại những dạng câu hỏi nào mình thường xuyên làm sai và dạng câu hỏi nào mình chưa biết làm và “chọn đại”. Mục đích là để khi các bạn bắt đầu học chi tiết các dạng câu hỏi, các bạn chú ý hơn đến lỗi sai này.

 

Ngày 2

B

Làm thử  có 1 bài test Speaking canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Do đó các bạn không cần quá lo lắng về kết quả này. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn nhé.

 

9

Làm thử 1 test Writing  có canh thời gian cũng để xác định xem trình độ hiện tại của các bạn. Do đó các bạn không cần quá lo lắng về kết quả này. Sau khi hoàn thành xong, các bạn hãy tải bài lên forum của IELTS Planet để được Team chữa bài chấm bài và đưa ra điểm số tương đối về bài thi của bạn nhé.

 

Ngày 4

F

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi”

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

– Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage”

A

– Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu”  và làm bài tập tương ứng

 

Ngày 5

F

– Học 4 topic tùy chọn của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

9

– Xem video giới thiệu về Writing bài 3 – IELTS Định Cư

 

Ngày 6

B

– Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Luyện tập viết plan và tập viết dạng bài Opinion với Bộ đề Writing

 

Tháng 1 - Tuần 2

Ngày 1

F

– Xem video “Dạng Gap Filling” và chữa bài tập Gap Filling – Reading

A

– Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 và Gap Filling 2” – Listening

–  Làm bài tập Dạng bài Gap Filling 1 và Gap Filling 2 – Listening

B

–  Xem bài sửa Speaking tuần 1. Nếu có thắc mắc về bài sửa, các bạn hãy comment cụ thể điểm thắc mắc hay chưa hài lòng trực tiếp trong post nhé. Đừng nên comment trong phần Rating, thắc mắc của các bạn sẽ phải chờ để được chuyển đến người sửa, rất mất thời gian các bạn nhé.

9

– Xem bài sửa Writing tuần 1. Nếu có thắc mắc về bài sửa, các bạn hãy comment cụ thể điểm thắc mắc hay chưa hài lòng trực tiếp trong post nhé. Đừng nên comment trong phần Rating, thắc mắc của các bạn sẽ phải chờ để được chuyển đến người sửa, rất mất thời gian các bạn nhé.

Ngày 2

B

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

– Xem video “Dạng Summary Filling” và chữa bài tập Summary Filling – Reading

B

–  Xem bài sửa Speaking ngày 2 (nếu có).

F

–  Xem bài sửa Writing  ngày 2 (nếu có).

Ngày 4

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Xem bài sửa Speaking ngày 4

– Tự luyện Speaking task 2 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 4,5

Tháng 1 - Tuần 3

Ngày 1

A

– Xem video “Dạng bài Matching”  và làm bài tập

F

– Xem video “Mutiple Choice” và phần chữa bài tương ứng

A

– Xem video “Dạng bài Matching”  và làm bài tập

9

– Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 2

Ngày 2

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1.

– Tự luyện Speaking với các chủ đề đã học và tải file lên forum để được chữa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập 

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

– Xem video “Dạng bài Matching” và phần chữa bài

9

–  Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

–  Xem bài sửa Writing ngày 2

Tháng 4

F

– Xem video “Dạng bài Matching”  và làm bài tập 

– Xem video “Labelling a graph” và làm bài tập

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

–  Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

9

–  Xem video “Cách viết dạng bài  Cause – Solution” và phần ôn tập

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

B

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

– Xem bài sửa Writing ngày 5

Tháng 1 - Tuần 4

Ngày 1

A

– Xem video “Labelling a diagram”  và làm bài tập

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 2

F

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

9

– Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 1

Ngày 3

9

Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 4

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

B

–  Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

–  Xem bài sửa Speaking ngày 4

9

–  Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

–  Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

B

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Tự luyện Speaking task 1 với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

– Tiếp tục luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 5

Tháng 2 - Tuần 1

Ngày 2

B

– Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

9

Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4

F

Làm 1 bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa  Speaking ngày 2

9

– Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

–  Xem bài sửa ngày 4

Ngày 6

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tháng 2 - Tuần 2

Ngày 1

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 6 tuần 1

 

Ngày 2

9

– Xem video Bonus Discuss OpinionCauses Solution

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 4 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking task 1

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

B

– Ôn tại từ vựng và các lỗi sai thường sai trong các bài Speaking đã được sửa

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Ôn tại từ vựng và các lỗi sai thường sai trong các bài Speaking và Writing đã được sửa.

Tháng 2 - Tuần 3

Ngày 1

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học Ôn tập chủ đề Mô tả Ngườitopic 1topic 2.

–  Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

–  Xem bài sửa Writing ngày 6, tuần 2

Ngày 2

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 3

F

– Làm 1 dạng bài Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 dạng bài Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

F

– Học Ôn tập chủ đề Mô tả Người topic 3, topic 4

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa ngày 1

9

– Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

B

– Ôn lại từ vựng trong chủ đề Mô tả người đã học

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading General trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening Academic trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 3

9

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

B

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

Tháng 2 - Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading General trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening Academic trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm và topic 2 topic tùy chọn

– Xem bài sửa Speaking ngày 5,6

9

Xem bài sửa Writing ngày 6

Ngày 2

B

– Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading General trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening  Academic trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học Ôn tập chủ đề Mô tả một địa điểm3 topic tùy chọn.

– Luyện tâp Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 4

F

– Ôn lại từ vựng trong chủ đề Mô tả một địa điểm đã học.

– Xem bài sửa Speaking ngày 2 và 3

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading General trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening Academic trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài. Các bạn hãy linh hoạt với các task đã học nữa nhé.

Ngày 6

F

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

– Luyện tập writing với các dạng bài đã học với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Tháng 3 - Tuần 1

Ngày 1

B

– Xem bài sửa ngày 6, tuần 4

9

– Học Unit 5, Viết thư khen ngợi, cảm ơn

– Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa ngày 6, tuần 4

Ngày 2

F

– Làm 1 test Reading General trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening Academic trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học bài Ôn tập chủ đề mô tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ và học 3 topic tùy chọn.

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

9

– Tiếp tục luyện tập Writing task 1 với dạng đề đã học

– Luyện tập Writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Ôn tập chủ đề mô tả Hoạt động/Sự kiện trong quá khứ, học thêm 3 topic còn lại cùng chủ đề

– Luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa ngày 2,3

Ngày 5

9

– Tiếp tục luyện tập Writing task 1 với dạng đề đã học

– Luyện tập Writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 6

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Ôn lại chủ đề Speaking đã học trong tuần và luyện speaking với đề thi IELTS General mới nhất,, và tải lên forum để được chữa bài.

9

– Xem bài sửa Writing ngày 5.

Tháng 3 - Tuần 2

Ngày 1

9

– Học cách viết dạng bài 6, viết Thư khiếu nại, xin lỗi

– Luyện tập writing task 1 với đề thi có dạng câu hỏi tương ứng, và tải bài lên forum để được chữa bài.

– Luyện tập writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

Ngày 2

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

–Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 3

9

–Tiếp tục luyện writing task 1 dạng bài đã học

–Luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing ngày 1

Ngày 4

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa speaking ngày 2

Ngày 5

9

– Tiếp tục luyện writing task 1 dạng bài đã học

– Luyện tập writing task 2 với đề thi TẠI ĐÂY.

– Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–Xem bài sửa speaking ngày 4

Tháng 3 - Tuần 3

Ngày 1

9

– Học bài 7 cách viết Thư xin việc

–  Luyện viết writing task 1 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện viết các dạng writing task 1 đã học và so sánh cách phân tích, cấu trúc bài viết cho từng dạng câu hỏi đã học.

Ngày 2

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học Ôn tập Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa ngày 6

Ngày 3

9

–Tiếp tục luyện tập writing task 1 các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Tiếp tục học 3 topic tùy chọn cùng chủ đề đang học

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 2

Ngày 5

9

– Tiếp tục luyện tập writing task 1 các dạng bài đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Ôn tập lại từ vựng chủ đề Mô tả Một đối tượng, và học 3 topic tùy chọn.

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa ngày 4

Tháng 3 - Tuần 4

Ngày 1

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập Speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa ngày 6 (tuần 3)

9

– Xem bài sửa ngày 5 (tuần 3)

Ngày 2

9

– Học bài 8 cách viết thư yêu cầu

– Luyện tập writing task 1 dạng bài đã học với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

9

– Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

9

–  Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 3

Ngày 6

9

–  Tiếp tục luyện tập dạng bài writing task 1 đã học đầu tuần và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất, và xem bài sửa ngày 4.

Tháng 4 - Tuần 1

Ngày 1

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tùy chọn trong các chủ đề random còn lại

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 5 (tuần 4, tháng 3)

9

– Xem bài sửa ngày 6 (tuần 4, tháng 3)

Ngày 2

9

Luyện tập writing task 1 và 2 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic còn lại của khóa Speaking

–  Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–  Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

– Luyện tập writing task 1 và 2 với đề thi thật và tải bài lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 và 2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa ngày 4

Tháng 4 - Tuần 2

Ngày 1

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tùy chọn trong task 

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–  Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

–  Xem bài sửa Writing ngày 6

Ngày 2

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 và 2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tùy chọn trong task 3

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

Ngày 4

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Học 3 topic tùy chọn trong task 3

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa ngày 3

Ngày 6

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

– Xem bài sửa ngày 4

Tháng 4 - Tuần 3

Ngày 1

F

–  Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

– Xem bài sửa Writing ngày 6

Ngày 2

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–  Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

–  Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–  Xem bài sửa Speaking ngày 3

Ngày 6

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Tháng 4 - Tuần 4

Tuần 1

F

– Làm 1 test Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

– Làm 1 test Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

–  Xem bài sửa Speaking ngày 5

9

– Xem bài sửa Writing ngày 6

Ngày 2

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

Ngày 4

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

– Xem bài sửa ngày 2,3

Ngày 5

9

–  Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 6

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

–  Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

–  Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 - Tuần 1

Ngày 1

F

– Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

– Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

– Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

– Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

– Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

– Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

– Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 5 - Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

F

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 5,6

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

B

Xem bài sửa ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 5 - Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4,5

Tháng 5 - Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Xem bài sửa ngày 1

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Ngày 6

B

Xem bài sửa ngày 5

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Xem bài sửa ngày 4

Tháng 6 - Tuần 1

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

9

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 - Tuần 2

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 - Tuần 3

Ngày 1

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 2

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 3

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 4

9

Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong writing task 1 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Tiếp tục luyện tập writing task 2 với đề thi IELTS General mới nhất.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 5

F

Làm 1 test Reading trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Listening trong sách khác tùy ý

A

Làm 1 test Reading và Listening trong sách khác tùy ý

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Ngày 6

B

Luyện tập speaking với các chủ đề đã học với đề thi IELTS General mới nhất, và tải lên forum để được chữa bài. Hãy linh hoạt với các task đã học các bạn nhé.

Hệ thống lại từ vựng đã học ở các topic sao cho hiệu quả và dễ nhớ sau những lần practice.

Tháng 6 - Tuần 4

Ngày 1

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 2

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 3

9

Luyện tập writing task 1,2 với đề thi tùy chọn và tải lên forum để được chữa bài.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 4

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 5

F

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

A

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

B

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

9

Làm 1 full test 4 kỹ năng trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ôn tập lại nhóm từ vựng đã hệ thống theo topic.

Ngày 6

F

Nếu ngày mai là ngày thi của bạn:

– Đừng nên làm thêm bất cứ đề nào trong cả 4 kỹ năng vào ngày trước đó, vì làm thế sẽ khiến các bạn càng lo lắng và bị áp lực. Cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm phòng thi thật, kết quả vào ngày thi có thể bị ảnh hưởng.

– Chỉ nên xem lại từ vựng theo topic mà các bạn chưa kịp ôn kỹ trước đó, xem lại note những lỗi sai thường gặp trong các kỹ năng, và sườn bài cho từng dạng Writing.

Tips trong phòng thi: Đây chỉ là rủi ro, hiếm gặp trong kỳ thi IELTS, nhưng mình cũng xin chia sẻ với các để các bạn biết cách xử lý trong khi thi. Trong phần thi Listening, các bạn sẽ được test tai nghe trước khi bắt đầu bài thi. Có trường hợp tai nghe vào lúc test vẫn ổn, nhưng khi đang nghe giữa bài thì đột nhiên bị rè. Lúc đó các bạn đừng “la lớn” lên nhé! Hãy bình tĩnh, nhanh chóng giơ tay lên để báo cho giám thị phòng thi. Lúc đó giám thị sẽ đến và đổi ngay cho bạn tai nghe khác. Các bạn sẽ không được nghe lại đoạn bị rè đâu nhé J mà sẽ nghe tiếp tục. Lúc đó các bạn chắc sẽ rất hoảng, nhưng HÃY BÌNH TĨNH! Dựa vào những gì ít ỏi mình nghe được trong task đó để đoán câu trả lời. Vì thông tin trong bài thường có liên quan đến nhau, và đôi khi cũng sẽ được lặp lại. Do đó nếu các bạn có thể hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, các bạn sẽ thấy xác suất mình đoán được đáp án đúng khá cao, còn hơn là rối tung lên và làm sai cả những câu của task tiếp theo.

Nếu bạn chưa thi ngay sau 6 tháng ôn tập:

– Hãy sớm đưa ra một kỳ hạn nhất định và ngày thi cụ thể. Đừng “procrastinate” – trì hoãn việc học dài hơn, vì kết quả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đấy các bạn sẽ càng stress hơn, một phần vì điểm không như mong muốn, một phần vì tâm trạng trì trệ trước khi thi.

– Hãy cố gắng tận dụng mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh trong đời sống hằng ngày. Hãy để tiếng Anh thật sự trở thành ngôn ngữ hằng ngày của bạn. Tập nói tiếng Anh và nghe tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, bắt chước, giả giọng người bản xứ…. Hãy làm tiếng Anh trở nên thú vị hơn. Nếu các bạn có thể luyện tập như vậy, các bạn sẽ bất ngờ rằng chỉ sau vài tháng mình sẽ có thể nói trôi chảy và tự tin hơn, cũng như có thể bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn, chứ không phải nghĩ bằng tiếng Việt và dịch ra lại bằng tiếng Anh nữa!

Chúc các bạn học tốt và thi tốt! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng IELTS Planet trong suốt thời gian vừa qua nhé.

Học IELTS Online