Premium IELTS – Lộ trình học 8.0 1 tháng (IELTS General)

ielts-dinh-cu_02

 1. Yêu cầu đầu vào:

Đây là lộ trình học dành do những bạn đã có căn bản 4-4.5 và đang tìm một lộ trình học rõ ràng để cover đủ 4 kỹ năng, cũng như kết hợp với luyện tập Writing và Speaking 100% Online, hướng đến Target Overall trên 7.0

 1. Tần suất học:

Lộ trình học gồm 6 ngày/tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Xuyên suốt khóa học, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi của từng kỹ năng, các dạng câu hỏi trong từng kỹ năng, và dành thời gian tự luyện tập.

  1. Thế nào là một lộ trình học IELTS hoàn hảo?

   Thật dễ để nhận ra sự khác biệt giữa một chương trình học nghiêm túc hay không bằng cách nhìn vào lộ trình học của nó.

   Một lộ trình hoàn thiện phải Cover 100% dạng bài của cả 4 skill, chi tiết tới từng ngày, từng bài, từng kỹ năng – để người học chỉ cần Click là Học, an tâm Follow tới ngày thi mà không sợ bỏ sót một dạng đề nào.

    Ghi rõ sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
   • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   Premium Kit


Tuần 1

Ngày 1

A

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng” trong khóa học “Tự luyện IELTS Listening”

Làm thử 1 bài test Listening trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật

Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong Listening trong mục lục các khóa học tương ứng

F

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Reading” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS” và “IELTS Reading đơn giản và hiệu quả”

Xem qua và ghi nhớ nội dung các dạng câu hỏi sẽ gặp trong  Reading trong mục lục các khóa học tương ứng

Làm thử 1 bài test Reading trong vòng 2 tiếng như kỳ thi thật

Ngày 2

F

Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

B

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking”  trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”

Làm thử 1 bài test Speaking trong vòng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

9

 

Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking” và “Giới thiệu chung về IELTS Writing” trong khóa học “Giới thiệu về General Training IELTS”

Làm thử 1 bài test Writing trong vòng 1 tiếng như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

Ngày 3

A

Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

B

Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4

A

Xem video “Dạng bài Gap Filling 1” và làm bài tập – Listening

Xem video “Dạng bài Gap Filling 2” và làm bài tập – Listening

B

Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài

Ngày 5

B

Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

Xem bài sửa Speaking.

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

9

Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

 

Ngày 6

9

Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing Opinion

B

Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

Xem bài sửa Speaking.

Tuần 2

Ngày 1

F

Xem video “Dạng Gap Filling” chữa bài tập Gap Filling – Reading

 

A

Xem video “Dạng bài Multiple Choice 1 lựa chọn” – Listening

Làm bài tập Multiple Choice 1 lựa chọn – Listening

9

Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion

Ngày 2

F

Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2

Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Xem bài sửa Speaking ngày 1

A

Xem video “Dạng bài Multiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

Làm bài tập Multiple Choice nhiều lựa chọn – Listening

Ngày 3

9

Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2

Tự luyện viết dạng Causes Solution với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

F

Xem video “Dạng Summary Filling” chữa bài tập Summary Filling – Reading

Xem bài sửa speaking ngày 2 và ôn tập lại các từ vựng đã học.

Ngày 4

B

Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học “Mô tả một địa điểm” của Speaking Task 2

Học 5 topic tiếp theo của Speaking task 1

Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing Causes Solution.

Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

Ngày 5

9

Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

Xem bài sửa Writing ngày 4

Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

B

Học phần ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 3 file với chủ đề liên quan – Speaking task 2

Xem bài sửa Speaking ngày 4

Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

F

Xem video “True/False/Not given a” , True/False/Not given b” và phần chữa bài tương ứng – Reading

Xem video “Mutiple Choice” và phần chữa bài tương ứng – Reading

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1

Học 2 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

Xem bài sửa Speaking ngày 5

Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Xem bài sửa Writing ngày 5

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Tuần 3

Ngày 1

A

Xem video “Dạng bài Matching” – Listening

Làm bài tập Matching Listening

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

F

Xem video “Dạng bài Matching” – Reading

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Xem bài sửa Speaking

Ngày 2

9

Học bài 4 “Giới thiệu chung về Writing task 1” và bài 5 “Writing task 1 – Thư khen ngợi, cảm ơn”.

Tự luyện Writing viết thư khen ngợi, cảm ơn với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

 

B

Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

Học phần ôn tập Mô Tả một đối tượng và nghe 2 file cùng chủ đề – speaking task 2

Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

F

Xem video “Match headings” “Match information with paragraphs” – Reading’

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Xem video “Labelling a graph” “Labelling a diagram” – Listening

B

Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 2

9

Xem bài sửa Writing ngày 2

Ngày 4

B

Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề của Speaking task 2

Tự luyện speaking với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

9

Học bài 6 “Writing task 1 – Thư khiếu nại, xin lỗi”

Tự luyện viết writing task 1, viết thư khiếu nại, xin lỗi và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 5

B

Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và 3 file cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

 

9

Học bài 7 “Writing task 1 – Thư xin việc”

Tự luyện writing task 1, viết thư xin việc với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing ngày 4

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 6

9

Học bài 8 “Writing task 1 – Thư yêu cầu”

Xem bài sửa Writing ngày 5

Tự luyện writing task 1 viết thư yêu cầu và tải lên forum để được chữa bài

 

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

B

Xem bài sửa Speaking ngày 5

Tuần 4

Ngày 1

B

Học 2 topic tiếp theo của speaking task 1

Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của speaking task 2

Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải bài lên forum để được chữa bài

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

9

Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

Ngày 2

9

Xem tất cả video bonus “Cách viết dạng bài Causes -Solution”“Cách viết dạng bài Discuss – Opinion” – Writing task 2

Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Xem bài sửa Writing ngày 1

B

Học 4 topic tiếp theo của speaking task 1

Xem bài sửa Speaking ngày 1

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

Ngày 3

B

Học 2 topic đầu tiên của speaking part 3

Học 3 topic/file nghe tùy chọn của speaking task 2

Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 2

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

9

Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa ngày 2

Ngày 4

F

Học 3 topic tiếp theo của speaking task 3

Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

Xem bài sửa Speaking ngày 3

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

9

Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 5

B

Học 2 topic còn lại của speaking task 3

Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

9

Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

Xem bài sửa Writing ngày 3

Ngày 6

F

Làm 1 đề Reading trong bộ đề Cambridge IELTS General.

A

Làm 1 đề Listening trong bộ đề Cambridge IELTS General.

9

Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật

Xem bài sửa Writing ngày 5

 

B

Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

Học IELTS Online