Sprint IELTS – Gia sư IELTS

Trước khi bạn đăng ký các chương trình cam kết đầu ra dài ngoằng tại các trung tâm ngoài kia. Tại sao không thử tự tìm kiếm một giảng viên phù hợp nhất với nhu cầu và trình độ của bản thân?

Các câu hỏi thường gặp trong Sprint IELTS:

1. Giảng viên của Sprint IELTS là ai?

Các Giảng viên của Sprint là các bạn đã thi IELTS và có band IELTS 8.0 (không skill nào dưới 7)

2. Đây là học Online hay Offline vậy?

Sprint IELTS có dạy Offline – tuy nhiên hiện chúng mình chỉ triển khai Offline tại nhà trong phạm vi Hà Nội và Hồ Chí Minh.

3. Một lớp Sprint tối đa là bao nhiêu học viên?

Tối đa của 1 lớp Sprint là 3 học viên.

4. Lịch mở lớp của Sprint IELTS là như thế nào?

Sprint IELTS mở lớp theo yêu cầu của học viên. Từ lúc bạn đăng ký học thử cho tới lúc mở lớp thường mất 24-48h.

5. Mình hiện đang mất căn bản, có thể học được không?

Vâng được.

Nhưng nếu chỉ để củng cố căn bản – bạn có thể đăng ký Premium IELTS để tự học trước khi tổng ôn với Sprint IELTS vào 1-2 tháng trước ngày thi nhé.

6. Học Phí của Sprint IELTS là bao nhiêu?

Học phí của Sprint IELTS là 8$/1h (với học viên premium) và 10$/1h với học viên mới.

Các gói học phổ biến của chúng mình là:

4 tuần – tổng cộng 24h , và 8 tuần – tổng cộng 48h

7. Mình có thể rủ bạn học cùng để share học phí được không?

Được nhé. Một lớp Sprint tối đa là 3 bạn.

Gia sư Nạp hồ sơ về: http://bit.ly/hososprint

Học IELTS Online