Sprint IELTS – Gia sư IELTS

 

Trước khi bạn đăng ký các chương trình cam kết đầu ra dài ngoằng tại các trung tâm ngoài kia. Tại sao không thử tự tìm kiếm một giảng viên phù hợp nhất với nhu cầu và trình độ của bản thân?

Các bạn có thể xem thử Demo 1 buổi học của Sprint IELTS tại đây: https://youtu.be/Pg8KXtom0ps

Đăng ký học Sprint IELTS tại đây :

  • Càng chi tiết càng tốt - vd: Mình cần 6.5 trong năm 2019 - không có skill nào dưới 6.
  • Online hoặc địa chỉ cụ thể nếu bạn muốn học Gia sư Offline tại HCM và HN.

Gia sư Nạp hồ sơ về: http://bit.ly/hososprint

IELTS Planet - Học IELTS online 2019