IELTS Planet - Học IELTS online

Sprint IELTS – Gia sư IELTS

Sprint IELTS Original

 

Tiêu chuẩn của gia sư IELTS – Sprint IELTS:

 

– Điểm IELTS tối thiểu 7.0 (không band nào dưới 7)
– Lớp học tối đa 3 học viên.
– Đã có kinh nghiệm giảng dạy IELTS
– Thời gian học tối thiểu: 6h/tuần – tối thiểu 4 tuần (24h)
– Rate tối thiểu của Gia Sư IELTS trong Sprint IELTS là 20$/h cho cả học IELTS Online và học IELTS Offline (không quy định mức Rate tối đa)

 

Gia sư Nạp hồ sơ về: http://bit.ly/hososprint

Các bạn có thể xem thử Demo 1 buổi học của Sprint IELTS tại đây: https://youtu.be/Pg8KXtom0ps

 

Đăng ký học Sprint IELTS tại đây :

 

IELTS Planet - Học IELTS online 2019