IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

All posts by phuong.lt

17

Apr'17

IELTS Reading: Phần 3: Chủ đề “đọc”

Dưới đây là một số câu hỏi từ Cambridge IELTS 11. Mỗi câu trả lời đều chứa ba câu và …

Read More

17

Apr'17

IELTS Writing – Task 2: Dạng câu hỏi câu hỏi 2 vế

Đã được một thời gian chúng ta không xem dạng bài câu hỏi 2 vế, vậy bài ngày hôm nay …

Read More

17

Apr'17

Mô tả bằng cách sử dụng câu hỏi – IELTS Writing: Task 1

Hãy thử một kỹ thuật mới: Để mô tả về một chủ đề nào đó, thay vì ngồi nghĩ bài …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019