Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 a person you want to meet

a person you want to meet

 • Author
  Posts
 • #76846

  a person you want to meet

 • #77662

  IELTS Veteran

  Band score: 6.0-6.5

  1. Fluency and Coherence
  – Bạn có nhấn nhá và lên xuống giọng.
  – Bạn còn tự sửa lỗi và ngập ngừng. Bạn nên hạn chế ngập ngùng quá lâu. Bạn có thể ngập ngùng nhiều lần 1 câu và các câu kia nói lưu loát hơn vì như vậy sẽ được đánh giá cao hơn ngập ngừng quá nhiều câu.
  – Bạn nên sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng do giám khảo sẽ chấm khả năng communicate in long sentence nên sẽ không tự nhiên nếu bạn lặp lại đề. Bên cạnh đó, paraphrasing cũng là một yếu tố quan trọng để chấm điểm nên bạn hãy paraphrase chứ không nên lặp lại y chang topic. Vì vậy, thay vì nói The topic is the person you want to meet… thì bạn có thể vào trực tiếp luôn câu sau là The person that I really desire for meeting of is Barack Obama…
  – Ngoài ra, do bạn không up full topic của bạn này nên mình cũng chưa kiểm tra kỹ thông tin của bạn là đủ yêu cầu chưa. Bạn nên dùng các từ nối + topic để chuyển đoạn mượt hơn cũng như nên có cảm nhận của bạn về nhân vật này từ cách nhìn của bạn.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence. Bạn cũng đồng thời lưu ý thì sử dụng như:
  + especially in the public speaking => especially in public speaking
  + I remember that Barack Obama visited Vietnam and she gave a very friendly speech to Vietnamese students and Vietnamese businessmen and his style is very professional => I remember when Barack Obama visited Vietnam, not only did he give an inspiring and friendly speech to Vietnamese students and businessmen but also his style was (dùng 1 thì Quá khứ đơn nhất quán) very professional
  + the way he conveyed the idea is… => the way he conveyed the idea was captivating, which made/left a strong impression in the audience
  + Lặp When Obama visited Vietnam => Also during this trip
  + he ate a kind of noodles of Vietnam in 1 small food hall in Hanoi and makes him very friendly and close… => that Barack Obama eating a kind of noodles of Vietnam in 1 small food hall in Hanoi has showed/demonstrated another amiable and benevolent side/image of him.
  – Gợi ý cấu trúc hay:
  – He struggled to get where he is now – he deserves to be famous!
  – He fought for everything he has achieved – I admire him greatly!
  – Slowly but surely, he climbed the ladder of success and finally reached the top position.
  – He suffered many hardships but nevertheless had a long and brilliant career.

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng phần lớn còn ở mức khá đơn giản và hạn chế lặp từ như very, really, friendly… mà sử dụng các từ vựng khác hơn học thuật hơn để nâng band điểm. Thay vì dùng very + adj thì bạn hãy tìm synonym cho adj đó mà có mức độ cao hơn. Ví dụ: very friendly => affable, amiable, benevolent, hospitable…
  – Một vài cụm từ bạn có thể sử dụng khác:
  + desire for meeting of => desire for a meeting/desire to meet
  + captivate => captivating
  + take America out of depression => recover America from the depression
  + his girls => his daughters
  – Gợi ý từ vựng:
  + A family’s man (a man who lives with his wife and children, especially one who enjoys home life), to put others first (to think of others before yourself), easy-going (relaxed and not easily worried about anything)
  + Gentle (nhẹ nhàng), Wise (uyên bác), Strategic (có chiến thuật), Altruistic (vị tha)…

  4. Pronunciation:
  – Bạn có nhấn nhá tự nhiên và tập trung vào ending sound và linking sound. Một vài từ không chú ý âm cuối và nối âm như hiS, conveyED, Cẩn thận phát âm SHE và HE
  –Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: person / ˈpərs(ə)n/ (chú ý phát âm S chứ không phải SH), former /ˈfôrmər/ (chú ý phát âm rõ F), admire /ədˈmī(ə)r/ (chú ý phát âm tròn âm ī(ə)r), speech /spēCH/ (chú ý phát âm CH)…

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019