Trang chủ Forums Chữa bài IELTS Writing Chữa bài IELTS Task 2 People should look after their health for personal benefits..

People should look after their health for personal benefits..

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019