Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 Speaking – describe a wrier

Speaking – describe a wrier

 • Author
  Posts
 • #74716
  Profile photo of ntmtd2006
  ntmtd2006
  Participant

  Describe a writer you would like to meet
  You should say:
  Who the writer is:
  What you know about this writer already:
  What you would like to find out about him/ her:
  .And explain why you would like to meet this writer:

 • #75647

  IELTS Veteran

  Band score: 6.0-6.5

  1. Fluency and Coherence
  – Mạch nói ổn định, một vài chỗ giọng hơi trầm nên sẽ khó nghe rõ như đoạn “Next I heard… millionaire”
  – Tuy nhiên vẫn cần chú trọng nhấn nhá (intonation) và ngắt vào ĐÚNG THÔNG TIN để bài nói tự nhiên hơn. Ví dụ: the British author of the masterpiece… Harry Potter series (không nên nghỉ ở đây do người nghe nhận được tín hiệu chuyển qua câu tiếp theo) => the British author of… the masterpiece Harry Potter series, refused twelve times before being given the green light by the publisher in London => refused TWELVE TIMES before being given the GREEN LIGHT by the PUBLISHER in London
  – Bạn nên luyện tập nói nhanh hơn và hạn chế kéo dài chữ ra. Bạn không còn ngập ngùng tuy bạn có tự sửa lỗi.
  – Bạn đã sử dụng được các từ nối cơ bản để phân chia rõ các ý trong bài. Bạn nên chuẩn bị một mở đầu dài để gây ấn tượng hơn cho người nghe thay vì vào bài nói trực tiếp như If I had a chance to go on a coffee talk with my favorite author, I would like an intimate discussion with…
  – Bạn nên thêm cảm xúc vào lời nói bằng cách tăng giảm nhịp độ và nhấn nhá ở những thông tin quan trọng do nói chậm và ngang bằng sẽ tạo cảm giác học thuộc bài và không tự nhiên. Ví dụ như đoạn về “favorite quote” bạn nên lên giọng cao hơn ở những đoạn khác vì đoạn này cần nhiều cảm xúc hơn.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Có sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp và câu ghép linh hoạt và phù hợp.
  – Lưu ý:
  + her many scripts was refused => many of her scripts had been refused

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng ở mức khá, có cố gắng sử dụng thêm các phrasal verbs và idiomatic expressions cho bài nói tự nhiên hơn. Một số từ vựng và cụm từ gợi ý cho bạn sử dụng:
  + (I would like to have) conservation khá là khó hiểu vì nó có nghĩa là bảo tồn và chưa liên quan đến ngữ cảnh lắm => a consultation, meeting, appointment, discussion… thêm các tính từ miêu tả vào để sinh động như intimate, friendly, casual…
  + Next, I heard => next, I also heard
  + However, I still haven’t known => However, I could have never imagined/known/figured out…/ been in her shoes.
  + Có thể mở rộng sâu hơn về đề tài sách này để sử dụng các từ vựng học thuật hơn hay idioms như in her shoes, comprehension, real page-turner, highly recommended, to be engrossed in a good book, read from cover to cover in no time, flicking through books in store…

  4. Pronunciation
  – Bạn phát âm rõ ràng, dễ hiểu.
  – Bạn có chú trọng vào âm cuối (ending sound) và âm nối (linking sound) nhưng vẫn chưa phát âm rõ “ed” ở cuối động từ.
  – Lỗi phát âm: J.K (chú ý phát âm J, không phải G), kick_off (chú ý phát âm K thay vì D), stone / stōn/, (how it) has (chú ý âm S /z/), (her many scripts) was (chú ý không phát âm S /z/), perfect /ˈpərfikt/ (chú ý phát âm t), answer /ˈansər/ (chú ý âm S, không phải SH)

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019