• Chữa Writing 911

  My updated 3 years, 11 months trước 2 Members · 3 Posts
  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 23, 2018 vào lúc 1:25 chiều

   [8/23/2018, 1:25:00 PM] Cám ơn các bạn!

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • Huong Trang

   Thành viên
   Tháng Tám 26, 2018 vào lúc 11:50 chiều

   Hi,

   I wonder if the chart is correct as the color indicator is confusing.
   The highest figure is purple line, which belongs to those aged 44-54, instead of young adult group.

   Please kindly check and let me have the corresponding chart for more accurate checking.

   Thank you!

  • My

   Thành viên
   Tháng Tám 27, 2018 vào lúc 12:17 sáng

   Hi,

   My mistake. I just fixed it. Thank you!

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • Huong Trang

   Thành viên
   Tháng Tám 27, 2018 vào lúc 10:45 chiều

   [22:45:35, 27/8/2018] Cám ơn các bạn!

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
Đang xem 3 luồng phản hồi

The forum ‘Chữa Writing 911’ is closed to new discussions and replies.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now
sex videos
IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.