IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học về cụm động từ trong tiếng Anh – Tự học IELTS

Học cách sử dụng động từ trong tiếng anh hoặc khi tự học IELTS đã là một thử thách rồi – nhưng khi có nhiều hơn một từ trong động từ ấy, mọi chuyện còn khó khăn hơn!


eric-didier-242593


Những động từ này thuộc về một nhóm được gọi là ‘cụm động từ’, đôi khi được gọi là ‘phrasal verbs’, bởi vì nó được cấu tạo từ nhiều từ khác nhau. Cụm động từ có thể là một thử thách với bạn – nhưng dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn hiểu hơn cách sử dụng chúng, để học chúng dễ dàng hơn.

Nhìn vào ý nghĩa của động từ như một toàn thể

Một cụm động từ vẫn là động từ, giống như một động từ duy nhất. Sự khác biệt là có nhiều từ tạo nên nó. Bản thân những từ riêng lẻ cấu tạo nên một cụm động từ có thể mang một ý nghĩa khá khác với nghĩa của chính động từ đó. Vì vậy, nếu bạn chia nó thành những từ khác nhau sẽ không hữu ích – thay vào đó, bạn nên tìm hiểu toàn bộ cụm từ như động từ duy nhất. Ví dụ.

  • “The students came out of their exam much later than expected.”

Động từ trong câu này là ‘come out’ – nhưng riêng từng chữ ‘come’ ‘out’ không nghĩa gì giống nhau. Thay vào đó, động từ được hình thành bằng cách kết hợp hai phần: một động từ chính, ‘to come’ theo sau bởi một giới từ, ‘out’. Tất cả các cụm động từ sẽ theo cùng một cấu trúc như vậy.


Đôi khi chúng có thể tách ra

Cụm động từ không phải lúc nào cũng phải được sử dụng đi kèm nhau. Mặc dù bạn thường xuyên thấy chúng với cấu trúc ‘động từ + giới từ’ chuẩn trong một câu, bạn cũng có thể tách hai phần tử này ra khỏi nhau. Ví dụ.

  • “You must take off your shoes before coming in.”

Câu này cũng có thể được nói là:

  • “You must take your shoes off before coming in.”

Để quyết định bạn có thể tách chúng hay không, bạn cần phải xem nó có tân ngữ trực tiếp hay không. Nếu không có tân ngữ trong câu, bạn không thể tách ra được. Bạn cũng phải đặt mỗi phần của động từ ở hai bên của tân ngữ. Ví dụ, bạn có thể nói:

  • “She switched the light on” hoặc “she switched it on” nhưng bạn không thể nói “she switched on it”.

Nhưng đôi khi chúng lại không thể tách ra

Một số cụm động từ phải luôn đi kèm với nhau và không thể tách ra trong một câu. Điều này thường xảy ra khi cụm động từ ấy có nhiều hơn hai từ – nghĩa là, khi cấu trúc bao gồm một động từ + hai giới từ. Ví dụ.

  • “He took off with all the money from the bank.”

Động từ trong ví dụ này là “take off with”. Bạn không thể tách rời ‘took off’ với ‘with’ vì nếu như vậy nó sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.


Bây giờ đến lượt bạn

Học cụm động từ khó hơn học động từ bình thường – nhưng không có nghĩa là không thể! Cách tốt nhất để hiểu chúng là thực hành càng thường xuyên càng tốt.

Bạn sẽ nhận ra rằng những động từ phổ biến là một phần của các cụm từ hàng ngày mà bạn sẽ nghe và sử dụng bằng tiếng Anh. Hãy cố gắng xác định các cụm động từ trong những gì mà bạn đọc hoặc nghe – và chú ý đến cách chúng được sử dụng.


Người dịch: Lan Hương

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: eurocentres.com

April 6, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019