IELTS Planet - Học IELTS online

Bài kiểm tra sát hạch tiêu chuẩn cho tuyển sinh sau đại học (GRE)

 

Graduate Record Examination (GRE) là gì?

Bài kiểm tra tra sát hạch tiêu chuẩn cho tuyển sinh sau đại học (GRE) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường năng lực tư duy trừu tượng của một người trong các lĩnh vực viết phân tích, toán học và từ vựng. GRE thường được sử dụng bởi nhiều trường sau đại học để xác định tính đủ điều kiện của ứng viên cho chương trình. GRE chủ yếu được cung cấp qua máy tính; tuy nhiên, trong các khu vực thiếu mạng máy tính phù hợp, bài kiểm tra trên giấy có thể được đưa ra.


GRE gồm những gì?

Mặc dù phần lớn các trường kinh tế thích ứng viên thử GMAT trước khi đăng ký chương trình MBA, nhiều trường kinh doanh cũng sẽ chấp nhận điểm GRE là tương đương.

Bài kiểm tra bao gồm một số phần bao gồm viết, bằng lời nói, định lượng và thử nghiệm. GRE đo các kỹ năng của người làm bài kiểm tra về từ vựng, trái ngược với GMAT, tập trung nhiều hơn vào khả năng toán học.


GRE được ứng dụng như thế nào?

Phần về ngôn ngữ được xây dựng để kiểm tra khả năng của người thực hiện thử nghiệm để phân tích và đánh giá tài liệu bằng văn bản. Phần này cũng đánh giá năng lực của họ để xử lý thông tin họ thu thập từ tài liệu bằng văn bản, xem và phân tích mối quan hệ giữa các phần khác nhau của câu, cũng như xem các kết nối liên kết các khái niệm và từ.

Trong phân đoạn định lượng, người thử nghiệm có khả năng giải quyết vấn đề được đo lường thông qua việc sử dụng các khái niệm về hình học, phân tích dữ liệu và đại số.

Đối với phần viết bài phân tích của bài kiểm tra, người thi kiểm tra năng lực về tư duy phê phán và bài viết phân tích được đo lường. Cụ thể, làm thế nào họ có thể nói rõ những ý tưởng phức tạp và cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho những khái niệm đó được thử nghiệm.


Bài thi GRE chung được các trường đại học về kinh tế sử dụng rộng rãi như một tiêu chí sàng lọc cho các ứng viên. Một số trường có thể yêu cầu ứng viên làm bài kiểm tra môn GRE, đo lường kiến thức của họ trong các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Các lĩnh vực chủ đề này có thể bao gồm vật lý, tâm lý học, sinh học, văn học bằng tiếng Anh và hóa học. Chủ đề GRE Các khu vực kiểm tra trọng tâm không phải lúc nào cũng tĩnh; các bài kiểm tra đã bị ngừng cho các chủ đề như khoa học máy tính và hóa sinh, mặc dù điểm số từ các bài kiểm tra được thực hiện trước đó vẫn còn báo cáo.

Những người muốn thi GRE thường lên lịch thi tại một trung tâm kiểm tra. Thời gian được phân bổ để hoàn thành bài kiểm tra là hơn ba giờ, với thời gian nghỉ theo lịch giữa các phần kiểm tra. Bài kiểm tra GRE có thể được thực hiện nhiều lần, với các giới hạn về tần suất tổng số lần có thể được thực hiện mỗi năm.

Một thí sinh có thể làm như vậy để cải thiện điểm kiểm tra của họ để tăng cơ hội được nhận vào các trường sau đại học mà họ quan tâm. Người dự thi chọn điểm số nào họ gửi cho các trường sau đại học, không giống như các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa khác được báo cáo mà không có đầu vào từ người nộp đơn.


Người dịch: Nhung Nguyễn

Nguồn: investopedia

Tháng Một 14, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019