IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Bố cục và Mẫu dạng bài Problems – Solutions Essay trong IELTS Writing Task 2

Đây là dạng câu hỏi số 3 trong các dạng câu hỏi trong Writing task 2 và cũng được đánh giá là dạng câu hỏi dễ viết nhất. Nhưng đối với bạn, bạn lại luôn bối rối trong cách trình bày và đưa ra ý kiến của mình? Nếu như vậy, đảm bảo rằng sau khi đọc bài viết này nó sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn rất nhiều.

Chúng ta sẽ lấy đề writing sau làm ví dụ xuyên suốt bài chia sẻ này để các bạn có minh họa dễ nhất. Các đoạn paragraphs được chia sẻ từ trang ielts-simon.com và được chỉnh sửa để có được một template dễ áp dụng nhất cho các readers nhé.

Keep reading and enjoy the template!

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Bố cục bài Problems – Solutions Essay trong IELTS Writing Task 2

1. Cách viết phần introduction

Introduce the topic: Dựa vào câu của đề bài và paraphrase lại câu đó.

Câu của đề bài là: In the developed world, average life expectancy is increasing

Bạn có thể thay thế một số từ và cụm từ trong phần mở bài bằng các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

 • In the developed world = in industrialised nations
 • Average life expectancy is increasing = live longer
 • It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before

Give your answer to the question

Đề bài hỏi về problems cũng như solution cho vấn đề trên, do đó bạn cần đề cập trước rằng ở thân bài bạn sẽ giải quyết Problems và Solutions.

Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

2. Cách viết đoạn body 1 – đưa ra Problems

Đối với đọan thân bài đầu tiên, hãy đưa ra những problems của vấn đề được nêu ra và giải thích các vấn đề đó. Ở đây 2 vấn đề đó là:

Khi tuổi thọ trung bình tăng, số lượng người được hưởng chế độ lương hưu sẽ tăng. Kết quả sẽ là chính phủ sẽ phải chi trả tiền lương hưu cho những người già đồng thời chịu những giảm sút trong tiền thuế, và có thể lực lượng lao động trẻ sẽ phải bù vào phần thiếu hụt đó.

Người người ta trở nên già hơn, họ thường hay đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Khi đó, chính phủ sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như những người trẻ sẽ phải dành nhiều thời gian, tiền bạc cho việc chăm sóc sức khỏe người già.

 • Topic Sentence

Câu topic sentence đóng vai trò như một câu văn chỉ đường để người đọc biết bạn sẽ viết gì trong đoạn văn này. Nó là câu tóm tắt nội dung của đoạn. Cụ thể trong đoạn văn đầu tiên, bạn sẽ chỉ ra những tác động tiêu cực của vấn đề tăng tuổi thọ trung bình

Several related problems can be anticipated when people live longer and the populations of developed countries grow older.

 • Problem 1

General problem:

The prime issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension.

Vấn đề đầu tiên, bạn có thể sử dụng những cụm từ như: The main/first/most obvious/ most important + issue/problem/matter is that + clause

Explanation and result:

The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, the increasing number of senior citizens will mean a greater tax burden for working adults.

Paraphrase: Paraphrase là một trong những vấn đề đáng quan tâm của Academic Writing. Cách cách paraphrase này đã được hướng dẫn trong bài 7 cách viết lại câu cùng ý nghĩa nhé. Bạn không thể dùng một từ “elderly people” từ đầu đến cuối được. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng: senior citizens/members, people of retirement age, hoặc nói về toàn thể: ageing population. Những từ ngữ mang tính học thuật sẽ làm bài viết trang trọng và đúng văn phong viết, ví dụ như senior citizens, the number of…, tax burden.

Linking words để đoạn văn đươc trình bày logic và dễ theo dõi, có kết dính giữa các phần, các đoạn: Moreover, Therefore, In other words.

 • Problem 2

General problem:

Further pressures will include a rise in the demand for healthcare

Further pressures là từ dùng để chuyển sang ý thứ 2 của đoạn. Bạn có thể sử dụng các cụm từ khác: Another problem/pressure | Additional problem(s) is….

Explanation:

 • as a result of the fact that elderly people are often subject to many diseases.

Result:

In this way, the government will have to invest in healthcare and young adults will increasingly have to look after their elderly relatives..

Từ đó, bạn có đoạn văn đầu tiên của thân bài:

Several related problems can be anticipated when people live longer and the populations of developed countries grow older. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare as a result of the fact that elderly people are often subject to many diseases. In this way, the government will have to invest more in healthcare and young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

3. Cách viết đoạn thân bài thứ 2 – đưa ra Solutions.

Có 3 solutions được đưa ra có thể thấy rất rõ từ đoạn văn:

 • Tăng tuổi về hưu trung bình từ 65 lên 70.
 • Khuyến khích nhập cư để tăng lượng người lao động, những người sẽ đóng thuế.
 • Sử dụng nguồn vốn từ các lĩnh vực khác.

There are several actions that could be taken to eradicate the problems described

above. Firstly, a simple solution would be to increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 to 70. Nowadays, people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life. A second measure would be for governments to encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally, money from national budgets will need to be takenfrom other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens

4. Cách viết phần kết bài

Cũng không khác so với các dang bài khác, phần kết bài trong bài essay bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại vấn đề và cách giải quyết đã nêu ra trước đó.

SAMPLE ESSAY

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Several related problems can be anticipated when people live longer and the populations of developed countries grow older. The main issue is that there will obviously be more people of retirement age who will be eligible to receive a pension. The proportion of younger, working adults will be smaller, and governments will therefore receive less money in taxes in relation to the size of the population. In other words, an ageing population will mean a greater tax burden for working adults. Further pressures will include a rise in the demand for healthcare as a result of the fact that elderly people are often subject to many diseases. In this way, the government will have to invest more in healthcare and young adults will increasingly have to look after their elderly relatives.

There are several actions that governments could take to solve the problems described above. Firstly, a simple solution would be to increase the retirement age for working adults, perhaps from 65 to 70. Nowadays, people of this age tend to be healthy enough to continue a productive working life. A second measure would be for governments to encourage immigration in order to increase the number of working adults who pay taxes. Finally, money from national budgets will need to be taken from other areas and spent on vital healthcare, accommodation and transport facilities for the rising numbers of older citizens.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.

SAMPLE OUTLINE BÀI PROBLEMS – SOLUTIONS ESSAY TRONG WRITING TASK 2

It  is  true  that  ——-topic——-.  Although  there  will  undoubtedly  be  some  negative

consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Several related problems can be anticipated when —-TOPI —– . The main issue is
that——— problem 1——– Explanation/example——– .  Further pressures will include –

——–problem 2——–Explanation/example——-. —Topic—- can also result in —–problem 3——–Explanation/example—

There are several actions that governments could take to solve the problems described

above. Firstly, a simple solution would be to —–solution 1——–Explanation/example–

——. A second measure would be —–solution 2 ——– Explanation/example——–

..Finally, —- solution 3 ——–Explanation/example——–.

In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to

arise as——-topic——–.

– Template đã có sẵn cho bạn trên 100 words, và nhiệm vụ của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi chỉ cần hoàn thành 150 words còn lại trong vòng 40 phút

– Template đã có sẵn những từ và cụm từ academic như những vũ khí lợi hại để đạt điểm cao hơn

– Template rất dễ áp dụng cho các bài dạng problems – solutions. Với các đề bài causes – solutions hay causes – problems, bạn sẽ tìm thấy outline mẫu trong bài Hướng dẫn cách viết dạng bài causes – solutions và causes –  problems.

Tuy nhiên, không có một template nào là hoàn hỏa tuyệt đối, và khuôn mẫu này cũng không ngoại lệ. Nếu bạn là dân khối D và ngoại ngữ tốt, bạn không nên gói gọn mình trong khuôn mẫu nhất định nào

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: vncourse

September 4, 2015
IELTS Planet - Học IELTS online 2019