IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

IP Share

06

Jul'18

5 phương pháp ghi chú hiệu quả (P1) – IP Share

Nếu những ghi chú trong lớp của bạn lộn xộn, không được tổ chức và không rõ ràng ngay từ …

Read More

06

Jul'18

5 Lợi ích khi bạn học một ngôn ngữ mới (P2) – IP Share

       3. Đưa ra quyết định nhanh hơn khi sử dụng ngoại ngữ Các nhà nghiên cứu tại …

Read More

06

Jul'18

5 Lợi ích khi bạn học một ngôn ngữ mới (P1) – IP Share

Học một ngôn ngữ mối giúp rèn luyện trí não Sự khao khát học một ngôn ngữ mới thường xuất …

Read More

06

Jul'18

12 điều để viết về khi bạn cạn ý tưởng (P2) – IP Share

Những thứ để viết cho bài báo và bài đăng trên blog Đôi khi bạn chỉ cần viết một bài …

Read More

06

Jul'18

12 điều để viết về khi bạn cạn ý tưởng (P1) – IP Share

Nghĩ về cảm hứng viết thật khó khăn khi bạn cảm thấy không có cảm hứng. Khi bạn rất cần …

Read More

30

Jun'18

Làm thế nào để có thể tìm ra con đường sự nghiệp cho riêng mình? – IP Share

Việc lựa chọn nghề nghiệp có thể tạo nhiều áp lực cho người trẻ ngay khi họ đang phải cố …

Read More

30

Jun'18

15 dạng phỏng vấn mà người xin việc nào cũng phải chuẩn bị trước (P4) – IP Share

       7. Phỏng vấn hồ sơ Phỏng vấn hồ sơ chỉ áp dụng đối với một số ngành …

Read More

29

Jun'18

15 dạng phỏng vấn mà người xin việc nào cũng phải chuẩn bị trước (P3) – IP Share

       5. Phỏng vấn hành vi Một kỹ thuật phỏng vấn phổ biến mà các nhà tuyển dụng …

Read More

29

Jun'18

Top 10 chuyên ngành đại học hiện tại (P3) – IP Share

       7. Tâm lý Nếu bạn thấy mình luôn cố tìm hiểu lý do tại sao một số …

Read More

29

Jun'18

Top 10 chuyên ngành đại học hiện tại (P2) – IP Share

       3. Khoa học Chính trị / Chính trị Bởi vì nó thường đề cập đến các sự …

Read More

29

Jun'18

Top 10 chuyên ngành đại học hiện tại (P1) – IP Share

Các trường đại học cho nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể trau dồi niềm đam mê hiện tại và …

Read More

29

Jun'18

Nguyên tắc về năng suất và cách làm chủ năng suất? – IP Share

Có rất nhiều thông tin có sẵn về sự năng suất. Nếu bạn là một loại người làm việc để …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019