IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Sự khác biệt giữa SAT và ACT – SAT

newSATvsACT2


Những điểm khác biệt giữa bài thi SAT và ACT là gì? Bạn nên làm mộ hay cả hai bài?

Hầu hết các trường cao đẳng chấp nhận điểm SAT hoặc ACT, nên bạn có thể tự hỏi nên làm bài kiểm tra SAT, ACT hay cả hai. Nó thậm chí có khả năng bạn không cần làm cả hai bài vì hiện nay nhiều trường học đã có bài kiểm tra cao đẳng không bắt buộc. Một mặt trái là bạn có thể nhận thấy nếu bạn làm bài thi ACT, bạn cũng cần làm bài kiểm tra các môn của SAT. Một bài khảo sát Kaplan năm 2015 nhận thấy rằng 43% những thí sinh nộp đơn vào cao đẳng làm cả hai bài ACT và SAT.

Nhiều học sinh được hạng phần trăm giống nhau ở ACT và SAT. Tuy nhiên, những bài kiểm tra đánh giá những thông tin và khả năng giải quyết vấn đề khác nhau, nên không lạ rằng có thể làm tốt bài kiểm tra này hơn bài kia. Điểm khác biệt chủ chốt của hai bài được viết ra ở bên dưới. Quyển sách phê bình về ACT hoặc SAT của đại học Princeton có thể trở nên hữu dụng.

Từ ngày 5/3/2016, Tổ chức Cao Đẳng phát hành bản ôn tập của bài kiểm tra SAT. Những thay đổi được phản ánh thông qua bảng so sánh dưới đây..


       1. Năng khiếu và Thành tựu

SAT được thiết kế nguyên thủy là một bài đánh giá năng khiếu – nó đánh giá khả năng lập luận và kỹ năng nói của bạn, không phải những gì bạn học ở trường. Thật ra, SAT phải là bài kiểm tra không ai cần phải học để thi nó – học không thể thay đổi được năng khiếu của một con người.. ACT, trái lại, là một bài kiểm tra thành tựu. Có nghĩa là nó sẽ kiểm tra những gì bạn đã học ở trường. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa “năng khiếu” và “thành tựu” rất mơ hồ. Có một bằng chức vững chắc cho thấy bạn có thể học SAT, và bài kiểm tra đã thay đổi, chúng càng ngày càng giống nhau. Bài kiểm tra SAT mới được ra mắt vào năm 2016 là một bài kiểm tra thành công hơn phiên bản trước của SAT.


       2. Độ dài của bài kiểm tra

ACT có 215 câu hỏi cộng thêm một bài luận không bắt buộc. Phiên bản SAT mới có 154 câu hỏi cộng thêm (mới thêm vào) một bài luận không bắt buộc. Thời gian làm bài kiểm tra thật sự cho ACT không bao gồm bài luận là 2 giờ 55 phút trong khi làm bài SAT mất 3 giờ – với 50 phút thêm vào nếu bạn chọn viết bài luận ( tổng thời gian làm bài thì dài hơn cho cả hai vì cộng thêm thời gian nghỉ.). Nên, trong khi làm bài SAT lâu hơn, nó cho phép thí sinh nhiều thời gian cho mỗi câu hỏi hơn ACT.


       3. Câu hỏi khoa học của ACT

Một trong những điểm khác biệt giữa SAT và ACT là ACT có một bài kiểm tra khoa học bao gồm câu hỏi trong những lĩnh vực như sinh học, hóa học, vật lý và khoa học trái đất. Tuy nhiên, bạn không cần là thánh khoa học để làm tốt ACT. Thật ra, bài kiểm tra khoa học thật ra đánh giá khả năng đọc và hiểu bản đồ, giả thuyết khoa học, và tóm tắt nghiên cứu. Thí sinh làm tốt phần đọc phản biện thường làm tốt trong bài kiểm tra suy luận khoa học.


       4. Sự khác biệt của kỹ năng viết

Ngữ pháp thì quan trọng cho cả SAT và ACT, nên thí sinh làm bài thi nào cũng cần biết những luật lệ về thỏa thuận về chủ ngữ/động từ, cách sử dụng đại từ chính xác, nhận biết câu ghép và vân vân. Tuy nhiên, điểm nhấn của hai bài kiểm tra thì khác nhau. ACT đặt nhiều chú ý đến việc đặt dấu câu (học về luật đặt dấu chấm!) và nó cũng bao gồm câu hỏi chiến thuật hùng biện.


       5. Phần câu hỏi Lượng giác của ACT

Bài thi ACT có một vài câu hỏi yêu cầu hiểu biết về lượng giác. SAT thì không cần. Lượng giác của ACT thì khá đơn giản, nhưng bạn cần phải tìm hiểu về cách sử dụng hàm sin và cos.

       6. Hình phạt đánh lụi câu hỏi SAT (không còn nữa!)

Bài thi SAT cũ được thiết kế để những câu trả lời ngẫu nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến điểm toàn bộ của bạn. Nếu bạn có thể loại bỏ ít nhất một câu trả lời, bạn nên đoán, nhưng mặt khác bạn nên để đáp án trống. Điều này đã thay đổi, vào tháng 3/2016: không còn hình phạt cho việc phỏng đoán trong bài thi SAT. Đây là một mặt gây nhầm lẫn của bài thi đối với nhiều thí sinh; bây giờ, tốt hơn là đoán một câu trả lời( sau khi khử tất cả những đáp án sai) hơn là để câu trả lời trống.

ACT không có hình phạt cho việc đoán bừa.


       7. Khác biệt về bài luận

Bài luận của ACT không bắt buộc, mặc dù nhiều trường cao đẳng đòi hỏi nó. Đến nay, bài luận SAT cũng được yêu cầu phải có. Bây giờ, không bắt buộc. Nếu bạn chọn viết luận cho bài thi nào, bạn có 50 phút để viết bài luận SAT và 40 phút cho bài luận ACT. ACT, hơn SAT một điểm, nó đòi hỏi bạn có lập trường ở một vấn để có thể bàn cãi và đề cập một lý luận chống lại nó như là một phần của bài luận của bạn. Đối với bài luận SAT mới nhất, thí sinh sẽ đọc một đoạn văn và sử dụng kỹ thuật đọc sâu để giải thích cách người viết xây dựng nên lý luận của mình. Dàn ý sẽ giống ở mỗi bài văn —- chỉ là đoạn văn thay đổi.


       8. Từ vựng của SAT

Phần đọc câu hỏi phản biện nhấn mạng lên từ vựng hơn là phần tiếng Anh của ACT. Nếu bạn có một kỹ năng ngôn ngữ tốt nhưng một vốn từ vựng thường thường, ACT có thể là bài kiểm tra tốt hơn cho bạn. Không giống những thí sinh thi SAT, thí sinh ACT không tăng điểm một cách nhanh chóng bằng cách nhớ từ vựng. Tuy nhiên bài thi SAT được thiết kế lại, thí sinh sẽ được kiểm tra với những từ vựng thông dụng hơn, không phải những từ cực hiếm ( hãy nghĩ về chữ cố chấp thay vì ngoan cố).


       9. Khác biệt về Cấu trúc

Thí sinh chọn SAT sẽ thấy rằng các câu hỏi càng về sau càng khó hơn. ACT thì giữ độ khó ở một mức độ nhất định. Thêm nữa, những câu hỏi của phần toán ACT là dạng trắc nghiệm trong khi phần toán của SAT có một vài câu hỏi đòi hỏi phải viết ra đáp án. Cả hai bài thi thì bài luận không bắt buộc đều nằm phía dưới.


       10. Khác biệt về cách chấm điểm

Thang điểm cho hai bài thi rất khác nhau: mỗi phần của ACT đều chấm trên thang 36, trong khi mỗi phần của SAT thì chấm trên thang 800. Điểm khác biệt này không ảnh hưởng nhiều vì điểm này được đưa có độ khó bằng nhau nếu muốn được điểm hoàn hảo trên cả hai bài thi, và điểm trung bình vào khoảng 500 cho SAT và 21 cho ACT.

Một điểm khác lớn là ACT cho điểm theo kiểu thành phần – nó cho bạn điểm tổng của bạn so với những thí sinh khác. SAT cho điểm cá nhân trên mỗi phần. Đối với ACT, những trường cao đẳng đặt nặng điểm thành phần hơn điểm cá nhân.


       11. Giá tiền

Giá tiềm của hai bài thi không khác biệt lắm với bảng thông tin phía dưới:

Giá của ACT năm 2017-18 Giá của SAT năm 2017-18
 

ACT gồm bài viết: $62.50

Báo cáo điểm thêm ( cái thứ tư được miễn phí:) $13

 

SAT: $46

SAT gồm bài viết: $60

Báo cáo điểm thêm ( cái thứ tư được miễn phí): $12


Người dịch: Mỹ An

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: thoughtco.com

January 23, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019