IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Phỏng vấn

17

Mar'19

Cách để vượt qua lo lắng khi phỏng vấn P2 – IP Share

Nói thẳng về cảm giác căng thẳng Nếu bạn thực sự không thể đối phó với căng thẳng và bạn …

Read More

17

Mar'19

Cách để vượt qua lo lắng khi phỏng vấn P1 – IP Share

Tạo một Cheat Sheet Có điều gì khiến bạn lo lắng – điều gì đó đặc biệt quan trọng giúp …

Read More

04

Jan'19

5 Cách Để Tăng Cơ Hội Được Nhận Việc – IP Share

Look at your job interview from your future employer’s perspective. (Quan sát cuộc phỏng vấn xin việc của bạn bằng …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019