IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chiến thuật làm dạng bài Matching Heading trong IELTS Listening – IELTS Listening

 

mubariz-mehdizadeh-427362


Một trong những dạng bài phức tạp ngoài dạng bài câu hỏi trắc nghiệm trong việc nghe IELTS là loại nối thông tin phù hợp. Dạng bài này liên quan đến việc nối một danh sách các câu hỏi tương ứng với các lựa chọn phù hợp.

Trong dạng bài này, bạn có thể tìm thấy các câu hỏi một tương ứng một hoặc một tương ứng với nhiều câu trả lời. Câu hỏi nhóm đối sánh một đối một có nghĩa là câu hỏi 1 chỉ phù hợp với đáp án C, thì C không thể là câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào khác. Tuy nhiên, một tương ứng nhiều câu hỏi có nghĩa là nếu câu hỏi 1 phù hợp với đáp án C, sau đó C cũng có thể là câu trả lời cho một câu hỏi khác. Đây là những khó khăn trong việc giải quyết các câu hỏi như vậy. Do đó, dạng bài một câu trả tương ứng nhiều câu hỏi tương đối khó khăn hơn so với dạng bài một tương ứng một.


       1. Các câu hỏi sẽ theo thứ tự trong đoạn hội thoại

Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là các câu hỏi trong dạng bài này hay dạng bài khác đều đi theo đoạn audio. Vì vậy, bạn cần phải tập trung vào audio. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn nhận ra được điểm chuyển tiếp, có nghĩa là bạn cần phải chú ý khi người nói đã ngừng nói về một câu hỏi và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.


       2. Tập trung cả nghe và nhìn

Điều quan trọng nhất trong khi làm bài Matching heading của bài thi nghe IELTS là bạn cần phải chú ý đến tất cả các câu trả lời để bạn có thể lựa chọn đúng, trong khi đó bạn phải tập trung lắng nghe audio để theo dõi thông tin. Điều quan trọng là làm như vậy để tránh bị rối tung trong lúc nghe hoặc bị lẫn lộn. Nếu bạn mất sự hiểu tập trung với audio và các sự lựa chọn, bạn sẽ không thể tìm thấy câu trả lời đúng và cuối cùng, bạn sẽ bị thừa ra một tùy chọn và phải đoán câu trả lời.


       3. Gạch chân từ khóa trong các sự lựa chọn

Chiến thuật này phát huy hiệu quả nhất trong các dạng bài nghe IELTS. Nó sẽ rất hữu ích, đặc biệt là trong trường hợp bạn có các câu hỏi dài như các lựa chọn. Do đó, bạn có thể nhấn mạnh các từ quan trọng trong các lựa chọn, tránh tất cả các giới từ, mạo từ,…Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng tập trung vào tất cả các lựa chọn cùng một lúc và do đó chọn được lựa chọn phù hợp. Bạn có thể muốn khoanh một số từ khóa chính để có thể tập trung tốt trong khi bạn nghe.


       4. Tập trung vào việc hiểu audio

Ngoài các chiến thuật trên, bạn nên chắc chắn rằng bạn sẽ chú ý đến việc hiểu được đoạn hội thoại trong bài nghe IELTS. Nêu không hiểu người nói đang nói gì, ngay cả khi bạn gạch dưới từ khóa, thì bạn không thể chắc chắn việc bạn làm đúng. Do đó, hãy luôn hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện một cách chính xác và làm bài đúng.


Người dịch: Hải Yến

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


    Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: ieltsonlinetests.com

July 24, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019