5 cách lập kế hoạch cho phần Task 2 – IELTS Writing

creacionempresas-e1454589684748-min


Việc lập kế hoạch giống như khung xương của một bài luận.

Lên kế hoạch bài luận trước khi bạn bắt đầu viết là điều quan trọng. Kế hoạch cho bài luận sẽ hoạt động như một bản đồ và cung cấp cho bạn hướng dẫn về nơi sẽ đến tiếp theo.
Các bước sau đây rất cần thiết trong việc lập kế hoạch cho một bài luận.


       1. Đọc chủ đề bài luận cẩn thận
Hầu hết các sinh viên không hiểu chủ đề và do đó, trả lời câu hỏi sai. Để có câu trả lời đúng, hãy dành chút thời gian để hiểu đúng câu hỏi của bạn.
Viết một bài luận về chủ đề sau

Overpopulation of urban areas has led to numerous problems.
Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge. Write at least 250 words.

(Sự bùng nổ của các khu đô thị đã dẫn đến nhiều vấn đề.
Xác định một hoặc hai vấn đề nghiêm trọng và đề xuất các cách mà các chính phủ và cá nhân có thể giải quyết những vấn đề này?
Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và có bất kỳ ví dụ nào có liên quan đến từ trải nghiệm hoặc kiến thức của riêng bạn. Viết ít nhất 250 từ.)

Trong câu hỏi trên, bạn được yêu cầu thảo luận các vấn đề và giải pháp (problems and solutions) cho chủ đề đã cho. Nếu bạn không hiểu rõ câu hỏi và thay vào đó lại thảo luận về nguyên nhân và ảnh hưởng (causes and effects), bạn có thể sẽ đánh mất khả năng đạt mức điểm mong muốn.
Bạn có thể đảm bảo nhận dạng đúng chủ đề bằng cách đánh dấu các từ khóa trong câu hỏi, để bạn không bị lạc đề.

Overpopulation of urban areas has led to numerous problems.
Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems?


       2. Phát triển các câu hỏi trọng tâm
Khi bạn đã xác định được nhiệm vụ của mình trong chủ đề, hãy tạo hai câu hỏi trọng tâm. Những điều này sẽ đóng vai trò dẫn dắt các đoạn văn và cũng giúp bạn không vượt khỏi chủ đề.
What problems do we face due to overpopulation?
How can we tackle these problems?
(Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề gì do sự bùng nổ dân số?
Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này?)


       3. Hình thành đoạn văn của bạn
Cấu trúc bình thường của một bài luận có ba yếu tố cần thiết:
Giới thiệu-Thân bài- Kết luận
Trong khi lên kế hoạch cho bài luận của bạn, hãy suy nghĩ về số lượng đoạn văn bản cho phần thân bài bạn muốn có.
Nói chung, các đoạn cho phần thân bài không được ít hơn hai hoặc nhiều hơn ba. Bây giờ, với chủ đề đã cho, bạn có thể có một đoạn cho các “vấn đề” và hai đoạn cho các “giải pháp”.
Luôn luôn nhớ, mỗi đoạn văn chỉ phải có một ý tưởng kiểm soát cho toàn đoạn. Bạn không thể nói về các giải pháp trong đoạn mà bạn sẽ thảo luận các vấn đề.


       4. Trả lời các câu hỏi trọng tâm của bạn
Bây giờ bạn đã quyết định về số lượng đoạn văn, bạn phải suy nghĩ về 2 đến 3 ý chính trả lời cho mỗi câu hỏi trọng tâm.
What problems do we face due to overpopulation?
-Overcrowding
-Poor facilities
-High Cost of Living
How can we tackle these problems?
-Government must spread awareness
-Individuals must take responsibility
(Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề gì do sự bùng nổ dân số?
– Quá đông đúc
– Cơ sở vật chất kém
– Chi phí sinh hoạt cao
Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này?
– Chính phủ phải làm lan truyền việc nhận thức
– Cá nhân phải chịu trách nhiệm)


       5. Mô hình P-E-E
Một khi bạn đã ghi lại những điểm chính của mình, bạn phải suy nghĩ về các điểm phụ để xây dựng và mở rộng ý tưởng của bạn.
Mô hình P-E-E (Nêu ra điểm chính- Giải thích- Ví dụ) là một công cụ hữu ích cho những người vật lộn với nhiệm vụ này.
Trước tiên, bạn nêu rõ quan điểm của mình, sau đó giải thích rõ hơn và cũng đưa ra một ví dụ để hỗ trợ ý tưởng của bạn. Sau khi bạn đã thêm các ý hỗ trợ vào các ý chính của mình, dưới đây là điều mà bài viết đã được lên kế hoạch của bạn sẽ trông giống như:


THE ESSAY PLAN
Focus Question – What problems do we face due to overpopulation?
Point – Overcrowding
Sub-Points – (demand exceeds supply, depletion of natural resources)
Example – reckless cutting down of forests to facilitate housing needs
Point – Poor Facilities and High Cost of Living
Sub-Points– (poor infrastructure, no health and hygiene facilities)

Focus Question – How can we tackle these problems?
Point – Government must take steps
Sub-Points– (introduce policies, spread awareness,)
Example – family planning programs and effective birth control
Point – Individuals must take responsibility
Sub-Points– (educate themselves about birth control methods, co-operate with the Government to control overpopulation)


(KẾ HOẠCH CHO BÀI LUẬN
Câu hỏi trọng tâm – Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề gì do sự bùng nổ dân số?
Ý chính 1 :Tình trạng quá đông đúc
Ý phụ – (nhu cầu vượt quá nguồn cung, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên)
Ví dụ – chặt phá rừng một cách vô ý thức để tạo thuận lợi cho nhu cầu nhà ở
Ý chính 2 – Cơ sở vật chất kém và chi phí sinh hoạt cao
Ý phụ- (cơ sở hạ tầng kém, không có cơ sở hạ tầng cho y tế và vệ sinh)

Câu hỏi trọng tâm – Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này?
Ý chính 1 – Chính phủ phải thực hiện các bước
Ý hỗ trợ- (giới thiệu chính sách, nâng cao nhận thức,)
Ví dụ – chương trình kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát sinh sản hiệu quả
Ý chính 2 – Cá nhân phải chịu trách nhiệm
Ý hỗ trợ- (giáo dục bản thân về các phương pháp ngừa thai, hợp tác với Chính phủ để kiểm soát tình trạng bùng nổ dân số))


Người dịch: Ly

Nguồn: ieltsonlinetests.com

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.