Làm thế nào để tận dụng các khoảng giải lao? – IELTS Listening


Trong bài kiểm tra nghe, điều quan trọng là biết cách tận dụng tốt các khoảng nghỉ. Sẽ có những khoảng thời gian nghỉ giữa các phần của bài kiểm tra, (giữa phần 1, 2 và 3 – không có sự gián đoạn ở giữa phần 4). Thời gian là giới hạn, đặc biệt là trong phần Listening khi bạn sẽ không thể nghe lại các đoạn ghi âm thêm một lần nào.

Sau đây là một vài gợi ý đơn giản cách tận dụng thời gian trong những khoảng nghỉ giữa các phần, nếu bạn vẫn chưa có chút ý tưởng gì về nó.


running track field fast race lane outdoors sport stadium

Part 1: Đầu tiên bạn có thời gian để đọc các câu hỏi từ 1 đến 5.

Part 2: Kết thúc phần 1. Bây giờ bạn có nửa phút để kiểm tra câu trả lời của bạn.

Part 3: ‘Một khoảng thời gian’ có nghĩa là khoảng 20 giây hoặc lên đến 40 giây trước phần 4. Điều quan trọng là hãy sử dụng thời gian này để đọc các câu hỏi, đảm bảo bạn hiểu chúng, nhấn mạnh các từ khóa, và suy nghĩ về loại câu trả lời là cần thiết (ví dụ số, tên, danh từ, động từ, số ít, số nhiều).

Part 4: Bỏ qua hướng dẫn này – không kiểm tra phần mà bạn vừa hoàn thành. Điều quan trọng hơn là phải sẵn sàng cho phần tiếp theo. Nếu bạn chưa sẵn sàng khi đoạn băng thu âm được bắt đầu, sẽ rất khó để đọc câu hỏi và lắng nghe câu trả lời cùng một lúc. Vì vậy, hãy sử dụng thời gian này để đọc trước.


Người dịch: Đỗ Phương Thảo

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: IELTS Simon

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.