IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học IELTS Listening

03

Dec'18

Thực hành nghe Listening Part 1 – IELTS Listening

Hoàn thành bảng dưới đây. Nghe Audio tại đây. Position Place Notes 1_______ Parkview Hotel Speak foreign languages Have a …

Read More

29

Oct'18

Học về giai điệu trong tiếng Anh để cải thiện phát âm – IELTS Listening

Vậy là bạn đã học rất nhiều từ vựng trong lớp. Điều đó rất tuyệt! Nhưng khi bạn dùng nó …

Read More

22

Oct'18

Từ vựng phổ biến trong IELTS Listening – IELTS Listening

Khi thực hiện bài thi nghe IELTS, việc có một vốn từ vựng rộng mà bạn biết cách viết đúng …

Read More

09

Oct'18

Tổng quan mẹo và bài thi IELTS Listening – IELTS Listening

Dưới đây là một vài mẹo IELTS Listening sẽ rất hữu ích trong bài thi IELTS của bạn. Bài thi …

Read More

08

Oct'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Chinh phục các giọng miền tiếng Anh – IELTS Listening

Nếu bạn đang dự thi IELTS, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà bạn có thể thắc mắc …

Read More

08

Oct'18

Loại câu hỏi đồ thị trong kỹ năng Nghe IELTS – IELTS Listening

Trong kì thi Nghe IELTS, một trong những loại câu hỏi dễ đó là câu hỏi về đồ thị thông …

Read More

23

Sep'18

Chuẩn bị cho bài thi Nghe Ielts (P1) – IELTS Listening

       Dạng bài thi Nghe IELTS và loại câu hỏi: Bài thi Nghe IELTS chiếm 30 phút. Bạn …

Read More

13

Sep'18

Chiến lược nghe IELTS cho phần 4 – IELTS Listening

Trong 4 phần của bài kiểm tra Nghe IELTS, các bản ghi âm và câu hỏi trở nên khó khăn …

Read More

09

Sep'18

Giúp tôi với! Tôi không hiểu được giọng (accent) này! – IELTS Listening

       1. Vấn đề IELTS là một bài kiểm tra quốc tế, vì vậy bạn có thể nghe …

Read More

05

Sep'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Những lỗi cần tránh để đạt điểm cao – IELTS Listening

Cũng như những thí sinh khác bạn có bạn có cảm thấy kỹ năng Nghe IELTS gây áp lực hơn …

Read More

05

Sep'18

Các lưu ý khi điền vào phiếu trả lời – IELTS Listening

Bài học này sẽ xem xét một cách tổng thể những vấn đề thường gặp khi điền vào phiếu trả …

Read More

02

Sep'18

Kỹ năng Nghe IELTS: Mẹo để thành công – IELTS Listening

Đây phần đầu tiên trong 4 phần tập trung vào 4 kỹ năng của bài thi IELTS.       …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019