IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Phương pháp trả lời dạng câu hỏi trắc nghiệm (P2) – IELTS Listening

attractive-beautiful-brown-hair-6403


       Biến câu khẳng định thành câu hỏi

Đôi khi câu hỏi trắc nghiệm đòi hỏi bạn phải hoàn thành câu bằng cách cung cấp nửa đầu câu và sau đó là các đáp án chứa nửa câu còn lại. Trong trường hợp này, bạn nên biến nửa câu đầu thành câu hỏi để dễ dàng trả lời đúng. Ví dụ, nếu nửa câu đầu là: “The team of researchers carried out the study to…” (Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu để…) thì bạn có thể thay đổi câu thành “Why did the team of researchers carry out the study?“ (Tại sao nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu?) Phương pháp này sẽ giúp bạn lắng nghe câu trả lời đúng tốt hơn.

Trong trường hợp này, bạn cũng nên tìm kiếm các cụm từ dẫn dắt. Bạn sẽ tìm thấy các cụm từ như:

  • in order to
  • because
  • to see if

       Quyết định xem đáp án có phù hợp không

Đối với dạng câu hỏi trắc nghiệm trong phần thi nghe IELTS, bạn sẽ phát hiện có trường hợp tất cả các đáp án đều được đề cập trong đoạn đối thoại, vì thế thí sinh dễ bị nhầm lẫn. Mặc dù vậy, tất nhiên không phải mọi đáp án đều phù hợp như nhau. Một số đáp án dù được nhắc đến nhưng lại không hợp lý. Nếu chủ đề là bộ phận của máy tính thì họ có thể sẽ nhắc đến cái bàn nhưng rõ ràng bàn không phải là một bộ phận của máy tính đúng chứ? Tấm lót chuột, ghế, hoặc một quyển sách về cách lập trình phần mềm cũng không phải. Họ có thể nhắc đến mọi đáp án đó nhưng chúng không phải là các đáp án hợp lý. Mặt khác, màn hình, bàn phím hoặc ổ cứng mới thực sự là một bộ phận của máy tính. Bạn có thể hình dung trước và sau đó loại bỏ dần các đáp án này khi nghe.

Một lần nữa, điều quan trọng là bạn phải lắng nghe toàn bộ nội dung mà người nói trình bày trước khi chọn đáp án. Làm như vậy thì bạn sẽ không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn.


>> Phương pháp trả lời dạng câu hỏi trắc nghiệm (P1) – IELTS Listening


Người dịch: Ngọc Hưởng

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


    Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: ted-ielts.com

August 21, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019